UVANLIG HØYRE-FORSLAG: James Stove Lorentzen kommer med et litt mer uvanlig Høyre-forslag om kjøp av boliger.
UVANLIG HØYRE-FORSLAG: James Stove Lorentzen kommer med et litt mer uvanlig Høyre-forslag om kjøp av boliger.

Stove Lorentzen: Kommunen kan kjøpe leiligheter i nybygg

Høyres James Stove Lorentzen foreslår at Oslo kommune kjøper 100 boliger som leveres om to til tre år. Det vil holde boligbyggingen i gang, samt øke kvaliteten på kommunens boliger.

Publisert

Høyre-politikeren, som er leder i byutviklingskomiteen mener det er på tide å tenke nytt om boligforsyningen. Særlig nå som boligbyggingen har stoppet opp og de høye kostnadene og generell usikkerhet gir kraftig fall i etterspørselen etter nye boliger.

– Får vi to år med lite nybygging, kombinert med fallende renter og stabil økonomisk utvikling om 2-3 år, så risikerer vi en eksplosiv prisvekst som i 2016. Det er ikke ønskelig, sier James Stove Lorentzen.

Han mener det må sørges for en jevn boligbygging i Oslo, spredt over hele byen.

– Det er mange byggeklare tomter, vi trenger bare at noen satser. Utbyggerne holder igjen, det kan de ikke klandres for, usikkerheten er stor og de må tenke på økonomisk bærekraft. Hva er så løsningen, spør han før han svarer selv:

– Et bidrag kan være at Oslo kommune bruker sin sterke økonomiske situasjon til å kjøpe 100 boliger for levering om 2-3 år. Det vil sette utbyggere i stand til å sette i gang, kommunens kjøp vil gjøre utbyggerne i stand til å ferdigstille 2-300 boliger.

Ifølge Lorentzen har Oslo kommune ca. 12.000 boliger som bydelene disponerer for folk som har midlertidige og varige behov for hjelp, et behov som øker gradvis.

– Nå har kommunen muligheten til å gjøre noen gode «dealer». Jeg ser også for meg at når de nye boligene blir overlevert til kommunen, kan vi selge noen fra den eksisterende boligporteføljen. En gradvis modernisering av porteføljen kan være fornuftig. Så kan vi overlate til kjøpere å ta over uhensiktsmessige boliger som koster kommunen dyrt å drifte. Jeg er sikker på at nevedyktige kjøpere kan oppgradere, raskere og billigere enn kommunen kan. Oslobolig AS har sine begrensninger, derfor må disse kjøpene finansieres gjennom Boligbygg, sier Lorentzen

Han innrømmer at noen vil bli overasket over at en Høyre-politiker foreslår offentlige kjøp av eiendommer.

– Jeg vil snu det rundt og si at det er god Høyre-politikk å bruke økonomiske muskler til å kjøpe billig i dårlige tider, så kan vi alltids selge noe når markedet er på topp. Med et hundreårs perspektiv på vår virksomhet er det lite risiko og sannsynligvis verdiøkende for Oslo kommune som en god kapitalist.

Powered by Labrador CMS