KNUTEPUNKT: Administrerende direktør Anders Bakken Eriksen i Bonum Gruppen skal fortsatt ha fokus på kjøp og utvikling av volumprosjekter på regionale knutepunkt.
KNUTEPUNKT: Administrerende direktør Anders Bakken Eriksen i Bonum Gruppen skal fortsatt ha fokus på kjøp og utvikling av volumprosjekter på regionale knutepunkt.

Norges største boligutviklere: Bonum fikk 17,5 mill. på bunnlinjen

Publisert Sist oppdatert

Bonum Gruppen fokuserer primært på Stor-Oslo-regionen, gjør prosjekter på egen regning og risiko, men har også flere deleide prosjekter. Virksomhetens strategi er «å være en solid boligutvikler og kompetansepartnere på Østlandet med spesielt fokus på helhetsbildet og hovedvekt på funksjonelle og morderne boliger som er tilpasset målgruppen, området og miljø».

– Konsernet fortsetter å øke sin andel av porteføljen ved kjøp og utvikling av næringseiendom. Dette er en naturlig konsekvens av økt prosjektstørrelse og krav til ulike former for eiendom i byutviklingsprosjekter der volumet er stort, samt en forventet god lønnsomhet i utvikling av sentral næringseiendom, heter det i årsberetningen for 2020.

Omsetningen i Bonum Gruppen konsern var i fjor på 180,9 millioner kroner mot 90,0 millioner i 2019. Årsresultatet endte på 17,5 millioner (34,2 mill. mill. i 2019).

– Styret er fornøyd med utviklingen, og den er i tråd med styrets forventninger. Det forventes at konsernets samlede salg av eiendom og eiendomsportefølje vil fortsette å øke, skriver styret i årsberetningen.

Styret påpeker også at områder med kort reisetid til Oslo vil oppleve positive effekter av tilbudsunderskudd og høye eiendomspriser i hovedstaden.

– I forlengelse av dette vil konsernet fortsette fokus på kjøp og utvikling av volumprosjekter på regionale knutepunkt, og har i løpet av årets første halvår tatt flere slike posisjoner.

– Det høye fokuset på design og utvikling av nybygg som skiller seg positivt ut i mengden videreføres, både med tanke på estetikk og funksjon. Dagens boligkjøper er selektiv og kvalitetsbevisst; det skal selskapet møte med alltid å ligge helt i forkant av trender og teknologi i boligene, skriver styret.

Powered by Labrador CMS