OPPGRADERING: Canica ønsker å gjennomføre en kvalitativ oppgradering av bygningsmassen, både estetisk og miljømessig.
OPPGRADERING: Canica ønsker å gjennomføre en kvalitativ oppgradering av bygningsmassen, både estetisk og miljømessig.

Stein Erik Hagen vil øke arealet på Tjuvholmen. PBE sier nei

Canica har planer om påbygg for eiendommen Tjuvholmen Allé 1-5, men Plan- og bygningsetaten kan ikke anbefale forslaget.

Publisert

I september 2020 ble det kjent at Stein Erik Hagen-selskapet Canica hadde kjøpt Tjuvholmen Allé 1-5 av Eiendomsspar. Bygget ble ferdigstilt i 2008, og har et bruttoareal på rundt 15.500 kvadratmeter, fordelt på 9 etasjer. Flere av etasjene ble oppgradert i perioden 2017 til 2019.

Nå ønsker Canica å gjennomføre en kvalitativ oppgradering av bygningsmassen, både estetisk og miljømessig. Planen omfatter påbygg, som innebærer en økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd. Eksisterende bærekonstruksjoner og vertikalkommunikasjon forlenges opp. Arealet vil øke med 2.043 kvadratmeter BRA, som i sin helhet vil benyttes til kontorformål, og gi rom for rundt 100 nye arbeidsplasser.

Plan- bygningsetaten (PBE) kan imidlertid ikke anbefale påbygg i en planprosess. I forhåndskonferansen uttalte etaten at «tiltaket vil etter vår vurdering være avhengig av en betydelig dispensasjon fra de regulerte høydene i planen, og dere kan ikke regne med at denne dispensasjonen vil bli gitt».

– Vi mener at påbyggene dere foreslår vil gi konsekvenser med hensyn til skyggevirkning og skala på Dokkplassen og i Filipstadkilen, samt lys og utsikt for boligene i Tjuvholmen allé 4-10. Vi anbefaler derfor ikke at dere går videre i prosjekteringen av påbygg, uttalte PBE.

Etaten mener det er viktig å ivareta kvalitetene som de regulerte byggehøydene gir.

– Spesielt viktig er det å sikre åpenhet og lys på Dokkplassen og tilhørende plass, fordi dette vil bli et viktig knutepunkt som knytter Aker Brygge, Tjuvholmen og Filipstad sammen i fremtiden, fremgår det av møtereferatet.

NielsTorp+Arkitekter skriver i et brev til PBE at det i møtereferatet ikke er gjengitt Niels A. Torps uttalelse om at man i reguleringsprosessen ikke visste at motstående bygg i Tjuvholmen allé 2 ikke ville bli boliger, men et rent forretnings- og kontorbygg.

– Nedtrappingen av Tjuvholmen allé 1-5 mot nord ble i hovedsak gjort for å ivareta lys- og utsyn for fremtidige boliger i dette bygget. Den kraftige nedtrappingen mot nord er etter vår mening ikke nødvendig i dagens situasjon. Det er riktig at påbyggene vi forslår vil gi konsekvenser med hensyn til skyggevirkning og skala på Dokkplassen og i Filipstadkilen, samt lys og utsikt for boligene i Tjuvholmen allé 4- 10, men graden av påvirkning er overhodet ikke vurdert eller omtalt av PBE, heter det i brevet.

Arkitektselskapet mener at innsendte 3D-illustrasjoner og sol- og skyggestudier viser at hensynet til åpenhet, sol, og en menneskelig skala på Dokkplassen og Bryggetorget ikke påvirkes i nevneverdig grad av påbyggene. 


– Hva gjelder leilighetene i Tjuvholmen allé 4-10, er det slik vi tolker sol- og skyggediagrammene, to leiligheter i toppetasjene i TA 4-6 som mister sol klokken 15:30, og én leilighet i henholdsvis TA 4-6 og TA 10 som hver mister sol klokken 18:00. De to byggene er på henholdsvis 9 og 11 etasjer, og for de øvrige ca. 60 leilighetene som har sin hovedfasade mot Tjuvholmen allé, er solforholdene uendret. Vi mener at graden av påvirkning er det vesentlige elementet her, og at dette burde vært problematisert i vurderingen PBE har gjort, skriver NielsTorp+Arkitekter.

Powered by Labrador CMS