OMBYGGING: Tiltaket omfatter delvis ombygging og rehabilitering av det eksisterende bygget.
OMBYGGING: Tiltaket omfatter delvis ombygging og rehabilitering av det eksisterende bygget.

Rehabiliterer stor, familieeid bygård i Kvadraturen

Cinemateket og Norsk filminstitutt skal få ny fasade, ny foaje og nye kontorlokaler i Dronningensgate 16 / Skippergata 17B.

Publisert

Selskapet Kristian Augustsgate 15 AS har fått rammetillatelse til fasadeendring og rehabilitering av de sammenhengende eiendommene Dronningens gate 16 og Skippergata 17B i Kvadraturen i Oslo sentrum. Der skal Cinemateket og Norsk filminstitutt (NFI) få ny fasade, ny foaje og nye kontorlokaler.

Cinemateket / NFI er en kulturinstitusjon som har satt sitt positive preg på Dronningens gate og Kvadraturen siden de flyttet dit i 1995. Kinosalene har fått flere priser for eksepsjonelt god lyd.

Arbeidene er allerede gang. Her fra Skippergata.
Arbeidene er allerede gang. Her fra Skippergata.

Bygget ble oppført i 1939 som kombinert kontor- og lagerbygning, og ombygget i 1995 til kino- og forsamlingslokale. På gateplan mot Dronningens gate er det i dag kafé, resepsjon for kino og innganger til kontorlokaler. I øvrige etasjer er det kinosaler og kontorer.

I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det blant annet søkt om fasadeendring mot Dronningens gate og rehabilitering av deler av kjeller samt første, andre, tredje og fjerde etasje.

– Den nye fasaden vil gi et løft både til kulturinstitusjonen Cinemateket og til gatelivet i den nyoppussede Dronningens gate, skrev ansvarlig søker SAAHA i rammesøknaden, som nå er godkjent av PBE.

I tillegg kommer følgende tiltak:

· Tekniske installasjoner som berører de ombygde arealene, bygges om og skiftes delvis ut. Dette gjelder ventilasjon, kjøling, varme, ledesystem, brannalarm og sanitær. Sprinkleranlegg etableres for publikumsarealer i 1. og 2. etasje. 


• Kinofoajeen med inngang fra Dronningens gate moderniseres og utvides som følge av fasadeendring. Kontorlokaler i 2. og 3. etg. åpnes opp og moderniseres. Det etableres en ny tilluftssjakt i 4. etg. Det etableres nytt teknisk rom og rom for sykkelparkering i kjeller. 


• Brannskiller og rømningsveier endres som følge av ombyggingen. Det er utarbeidet brannkonsept med brannplaner for bygget ved rammesøknad. 


• Lydskiller endres innad i eiendommen. 


• Det gjøres endringer i bærende konstruksjoner knyttet til fasadeendring, endrede sjakter, endrede rømningsveier og etablering av interntrapp mellom kontorarealer i 2. og 3. etg. 


Kristian Augustsgate 15 AS eies av Bente og Eva Tømmerås. Ifølge grunnbokinformasjon fra Kartverket betalte selskapet 180,5 millioner kroner for eiendommen i 2012. Tømmerås-familien har tidligere eid Kristian Augusts gate 15 – også det i Oslo sentrum.

Powered by Labrador CMS