BEST: Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.
BEST: Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

- Statsbyggs eiendommer er godt vedlikeholdt

I forrige uke skrev Estate Nyheter om offentlige eiendommer som råtner på rot, et problem som er synlig landet rundt. Her er et tilsvar fra Statsbygg som skriver at de er best i klassen på vedlikehold.

Publisert Sist oppdatert

Av administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen

Offentlige bygninger utgjør enorme verdier. Da er det godt at Statsbygg er best i klassen på vedlikeholdet av dem.

«Over hele landet lar staten og kommuner offentlige bygninger forfalle til de må totalrehabiliteres», skriver Estate Nyheter i en artikkel 15. oktober. Det hevdes videre at det er gammelt nytt at det offentlige behandler mange av sine eiendommer svært stemoderlig.

Det er ikke til å komme fra at vedlikeholdsetterslepet for offentlige bygninger er enormt. Den nyeste utgaven av Rådgivende ingeniørers forening sin «State of the Nation»-rapport, som ble lagt frem i vår, anslår etterslepet til over 210 milliarder kroner.

Mellom de mange statlige og kommunale aktørene er det imidlertid store forskjeller på dette området. Den samme rapporten trekker frem at Statsbygg sammen med lufthavnene er best i klassen på vedlikehold av offentlige bygninger. Eiendommene våre vurderes til å ha god tilstand og positiv fremtidsutsikt.

Statsbygg forvalter og drifter rundt 2300 bygninger i hele Norge og utlandet. Fra store forskningsinstitusjoner og undervisningsbygg til blant annet museer, teatre, ambassader, tollstasjoner, fengsler og historiske bygninger. Det er et stort ansvar vi tar på største alvor.

Den snart 30 år gamle husleieordningen for statlige sivile bygninger har mye av æren for tilstandsgraden i porteføljen vår. I ordningen leier en rekke offentlige virksomheter bygningsmassen sin av oss. Husleieordningen gir oss en forutsigbar finansiering av vedlikehold. Like viktig er det at den viser de reelle kostnadene knyttet til eierskap og bruk av lokaler, og derfor legger grunnlag for riktige beslutninger og prioriteringer.

Et godt vedlikehold av offentlige bygninger krever øremerkede midler. Det er fullt forståelig at for eksempel en rektor heller vil bruke sine bevilgninger til forskning og undervisning enn til langsiktig vedlikehold av bygningene, men det er et valg som må fattes på andre premisser. Estate trekker fram Nationaltheatret som et eksempel der vedlikehold ikke har blitt prioritert. Det hører til historien at Nationaltheatret også er et eksempel på en bygning som ikke er organisert innenfor husleieordningen i staten, men som et aksjeselskap.

Offentlige bygg og anlegg representerer en enorm formue. Et jevnlig verdibevarende vedlikehold av eiendom koster riktignok penger, men å ta igjen et vedlikeholdsetterslep er langt dyrere. Statsbygg vil fortsette å lede an i arbeidet med å ta vare på vårt felles arvegods.

Powered by Labrador CMS