Utvikling:

ENKLERE: En god medvirkningsprosess gjør det enklere å få til en god utvikling.

Stadig mer medvirkning i planprosessene

Over halvparten av de store grunneierne i Oslo praktiserer medvirkning i planprosesser.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en stor grunneierundersøkelse som ble gjennomført blant de største gårdeierne i april. Medvirkningen varierer fra informasjonsmøter med naboer til å arrangere workshops. Noen går også i direkte dialog med naboer, bydelen og berørte parter, mens andre oppretter egne nettsider og utlyser masterstudentoppgaver.

– Flere stemmer gir en bedre by, så dette er gode nyheter. Dette viser også at gårdeiere har tatt Byrådets ønske om mer medvirkning på alvor, sier Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom og styreleder i Oslo Metropolitan Area (OMA).

Det er de som står bak grunneierundersøkelsen.

– OMA arbeider for at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. For å få realisert denne visjonen, må det privatoffentlige samarbeidet bli bedre. Derfor har er vi nå i gang med å kartlegge hvor begge parter har forbedringspotensial.

Oslos leder av Plan- og bygningsetaten Siri Gauthun Kielland har fått resultatene fra undersøkelsen. Hun ønsker å forsterke dialogen mellom grunneierne og Plan- og bygningsetaten.

– Vi takker OMA for initiativet, og ønsker dialogen om hvordan vi kan forbedre dialogen varmt velkommen. Plan- og bygningsetaten er opptatt av å få bedre kontakt med brukerne våre. Det er flott at flere nå opplyser at de gjennomfører medvirkning. Oslo har høye ambisjoner for medvirkning, og da må både kommunen og utbyggerne ta ansvar for å involvere innbyggerne våre. Samtidig ønsker jeg at grunneierne blir bedre på å vise frem de ulike tiltakene de gjør innenfor medvirkning og brukerinvolvering, og hvordan det har påvirket planprosesser og byggeprosjekter. Slik kan vi lære av hverandre og spille hverandre gode, oppfordrer Kielland.

Se også på Estate Play:

Suksess etter medvirkning

Powered by Labrador CMS