HAR 440 BOLIGER I PRODUKSJON: - Vi er i god fart, sier Solon-sjef Stig L. Bech. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven)
HAR 440 BOLIGER I PRODUKSJON: - Vi er i god fart, sier Solon-sjef Stig L. Bech. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven)

Solid økning i driftsinntektene

Solon økte driftsinntektene med 64 prosent i første halvår og venter økt etterspørsel i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Av kvartalspresentasjonen fra Solon Eiendom som akkurat nå er gjort offentlig, fremgår det at den børsnoterte boligutvikleren økte driftsinntektene fra 552 millioner kroner i første halvår 2018 til 905 millioner kroner i første halvår 2019 – en økning på 64 prosent.

Solon Eiendom ASA (med datterselskaper) har 440 enheter under produksjon, hvorav hele 83 prosent er solgt. Selskapet opprettholder også en sterk prosjektmargin på 21 prosent (inkludert finans) og en EBITDA margin på 17 prosent.

LES OGSÅ: Solon hentet 346 mill.

– Vi er i god fart og satser videre etter vår etablerte formel, sier CEO Stig L. Bech i en kommentar til Estate Nyheter.

– Solon bygger boliger av høy kvalitet i den utvidede Oslo-regionen, med særlig fokus på de sentrale knutepunktene nær offentlig infrastruktur. Vi har styrket staben betydelig det siste halvåret, slik at vi på stødig vis skal kunne håndtere en økning i tomtebanken i årene fremover.

– Men det fremgår også av rapporten at dere solgte mindre i første halvår 2019 enn i samme periode i 2018?

– Salgstallene i Q2 2019 er lavere enn i tilsvarende kvartal i 2018. Dette gjelder både dersom du ser på Q2 isolert og om du ser på første halvår samlet. Dette skyldes vanlige variasjoner i utviklingsprosjektene. Prosjektene løper over flere år, og det vil alltid variere når salgsstart og ferdigstillelser finner sted. I første halvår 2018 hadde vi salgsstarter på flere helt nye prosjekter. Det siste halvåret har vi ikke hatt salgsstart på noen helt nye prosjekter. Det er når vi har salgsstarter på helt nye prosjekter at volumene kommer. Første halvår 2019 har generelt forløpt som forventet – da ingen salgsstart på helt nye prosjekter var planlagt.

LES OGSÅ: Solon skal bli like stor som Selvaag og OBOS

– Og markedet fremover?

– Vi ser nå at et godt marked har absorbert det tilbudsoverskuddet enkelte fryktet ved inngangen til året. I årene fremover forventer man færre enheter i markedet, mens etterspørselen etter enheter i Oslo og Akershus fortsatt vil være stor. SSB estimerer et behov på 3100 enheter i Oslo og 3000 i Akershus – årlig frem mot 2030. Det gir fine utsikter for godt kapitaliserte boligutviklere i riktig geografisk og demografisk segment.

Se Stig Bech fortelle om hvordan Solon Eiendom oppnår høyere salgspriser enn konkurrentene på Estate Play her: