BLOKKER: Slik ser Norgeshus for seg sine blokker på Ydalir.
BLOKKER: Slik ser Norgeshus for seg sine blokker på Ydalir.

Snart klart for boligbygging i den splitter nye bydelen

Når de fire byggetrinnene er ferdige, har Entergruppen alene brukt en halv milliard kroner.

Publisert Sist oppdatert

Ydalir er navnet på Elverums neste bydel, der kommunen så langt har solgt utbyggingsarealer til seks aktører. Først i boligløypa er Entergruppen fra Brumunddal som håper å kunne sende inn håndverkerne sine allerede til høsten.

– Vi er i sluttbehandlingen av reguleringsprosessen nå med høring, men ser for oss å være i gang med første byggetrinn i november. Det skal inneholde 56 leiligheter i lavblokker med tre og fire etasjer, sier daglig leder Stian Grønbakken som totalt skal bygge i overkant av 100 leiligheter på sin del av Ydalir.

LES OGSÅ: Utvikler bydel for fire milliarder kroner

Første byggetrinn blir utleieleiligheter på 45 til 70 kvadratmeter og skal stå ferdig første kvartal 2021 hvis alt går etter planen. Det andre trinnet får leiligheter for salg oppå en parkeringskjeller, og der vil Grønbakken også gjerne ha inn noe næringsrelatert som en kontorhub, en kiosk eller lignende. De siste byggetrinnene må han se an litt.

– Grunnen til at vi satser på utleie først er at vi er spente på hvordan markedet vil absorbere Ydalir. Med leietakere får vi tidlig aktivitet i området og forhåpentligvis bidrar dette til å trekke kjøpere etterhvert, men det er mange boliger som skal selges der etterhvert, påpeker han.

LES OGSÅ: Driveren er på plass, men hotellet mangler

– Hvem leier og kjøper på Ydalir?

– Med forskjellige størrelser på utleieboligene håper vi å favne hele spekteret fra studenter som skal være her en kort periode til voksne mennesker som trenger et sted å bo. Et ganske stort etterslep på utleieenheter i Elverum gjør at vi får et godt marked å ta av, noe som igjen trigger vekst. Men kommunen trenger helt klart mer interessant næring i årene som kommer for å få snudd den negative innbyggertrenden, sier han.

Entergruppen legger 160 millioner på bordet for første trinn, og Grønbakken regner med å bruke like mye på andre byggetrinn også.

– Totalt ender vi nok på en halv milliard kroner når alt er ferdig, men dette kommer til å ta tid, sier han.

LES OGSÅ: Skal selge eiendommer for tre kommuner

Norgeshus er også i gang. Og i detaljreguleringsarbeidet for det de kaller Ydalirtoppen, skisserer de tre boligblokker på ei 17 mål stor tomt.

– Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger og etablering av friområde. I skisseprosjektet har vi sett på muligheten for å bygge tre boligblokker på fire til fem etasjer. Anslått antall boenheter på dette tidspunkt er mellom 60-80, skriver arealplanlegger Ragnhild Hoff i Norgeshus der.