Juss:

DØMT: Den tidligere SMK-ansatte hadde blant annet ansvar for innleie av boliger til statsråder. Nå er han dømt for å ha brukt en av leilighetene selv, etter at politiet i fjor tok ut siktelse mot mannen. Foto: Politiet.
DØMT: Den tidligere SMK-ansatte hadde blant annet ansvar for innleie av boliger til statsråder. Nå er han dømt for å ha brukt en av leilighetene selv, etter at politiet i fjor tok ut siktelse mot mannen. Foto: Politiet.

SMK-ansatt må i fengsel etter bruk av statsrådsleilighet

En tidligere ansatt ved Statsministerens kontor, SMK, er dømt for grov økonomisk utroskap etter bruk av en statsrådsbolig uten tillatelse.

Publisert Sist oppdatert

I september i fjor ble det kjent at en tidligere ansatt ved Statsministerens kontor (SMK) var siktet for økonomisk utroskap etter angivelig bruk av en statsrådsbolig uten tillatelse.

Den tidligere SMK-medarbeideren har siden midten av 2000-tallet vært ansatt i ledende posisjoner ved Statsministerens kontor, med oppgaver som blant annet å være kontaktpunkt mot utleiere av pendlerboliger og innleie av slike boliger til statsråder og andre som trengte bolig i forbindelse med arbeider for Regjeringen.

- I en periode fra 27. august 2018 til og med mars 2021 i (...) i Oslo, lot han arbeidsgiver betale til sammen kr. 943 057,- for leie av en leilighet som han benyttet selv, heter det i en kjennelse som falt i Oslo tingrett i går.

Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse.

- På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet (…) og at han har handlet med forsett om å oppnå en uberettiget vinning, legger domstolen til.

Han sa selv opp sin stilling og sluttet umiddelbart da siktelsen ble tatt ut.

Retten har vurdert, men ikke funnet grunnlag for, å gjøre deler av straffen betinget. Retten viser særlig til at allmennpreventive hensyn begrunner strenge og følbare reaksjoner ved økonomisk kriminalitet, og at den klare hovedregelen ved utroskap i størrelsesorden som i saken her er ubetinget fengsel. Retten har sett hen til at siktede har vært i en meget vanskelig livs- og familiesituasjon, men kan ikke se at dette kan tillegges formildende vekt i noen særlig grad.

Den tidligere ustraffede mannen ble i Oslo tingrett dømt til ti måneders fengsel, samt at han må betale 900.000 kroner i erstatning til staten v/Statsministerens kontor.

Domfellelsen omfatter i tillegg overtredelse av våpenloven, på bakgrunn av at han har oppbevart skytevåpen uten å ha meldt fra til politiet om at våpenet ikke ble oppbevart på hans folkeregistrerte adresse.

Powered by Labrador CMS