FYLLER KVARTALET: Bygningene fyller kvartalet, og det vil være aktuelt å se på hele bygningsmassen under ett med interne forbindelser og samme fasadeuttrykk.
FYLLER KVARTALET: Bygningene fyller kvartalet, og det vil være aktuelt å se på hele bygningsmassen under ett med interne forbindelser og samme fasadeuttrykk.

Slitent sentrumsområde kan bli oppgradert og få nye boliger i toppetasjene

Sparebank1 Forsikring ønsker å oppgradere to utdaterte bygg til en bærekraftig eiendom med grønne takhager. Og kanskje blir det boliger i de øverste etasjene.

Publisert

På vegne av Sparebank1 Forsikring har Arkitektene bedt om forhåndskonferanse byggesak hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommene Storgata 33 og Hammersborggata 9.

Skråfoto sett fra øst.
Skråfoto sett fra øst.

– Bygningene fremstår i dag som umotiverte, utdaterte og nedslitte. Tiltakshaver ønsker å oppgradere, energieffektivisere og fornye dem. Det planlegges blant annet for BREEAM-sertifisering, smart hus og grønne takhager. Man ønsker å se på takform og bruken av taket, samt muligheten for å øke høyden, skriver Arkitektene i henvendelsen til PBE.

Bygningene fyller kvartalet, og det vil være aktuelt å se på hele bygningsmassen under ett med interne forbindelser og samme fasadeuttrykk. Det er og aktuelt å vurdere annen bruk i deler av bygningene.

– Vi ønsker i denne forbindelse å finne ut hva som kan være realistisk å få lov til innenfor gjeldende planer, og om man kan forvente å gå rett på byggesak. Hvor går grensegangen mellom byggesak og regulering i saker som denne, når man primært ønsker å videreutvikle og bygge på eksisterende bebyggelse? spør arkitektselskapet.

I henvendelse til PBE skisseres fire alternativer:

– Beholder forretning i 1. etg og kontor videre opp tilsvarende i dag. Teknisk optimaliseres/komprimeres, dagens to inntrukne etasjer bygges om til kontor. Grønt tak/takhager.

– Beholder forretning i 1.etg og kontor videre opp tilsvarende i dag. Teknisk optimaliseres/komprimeres, øker bygget med to etasjer bolig. Grønt tak/takhager.

– Beholder forretning i 1.etg og kontor videre opp tilsvarende i dag. Teknisk optimaliseres/komprimeres, øker bygget med to etasjer kontor. Grønt tak/takhager.

– Bygget transformeres i sin helhet til annet formål eller andre formål.