STORE PLANER: Selvaag AS har store planer på Fornebu. Fornebu Brygge får en beliggenhet helt ytterst mot sjøen.
STORE PLANER: Selvaag AS har store planer på Fornebu. Fornebu Brygge får en beliggenhet helt ytterst mot sjøen.

Slik er Selvaag-planene for Fornebu Brygge

Selvaaag AS ønsker å oppføre 55.000 kvadratmeter ny bebyggelse på Fornebu med blant annet akvarium, marint senter og publikumsrettede arealer på gateplan. Dit skal man kunne reise med Fornebubanen, selvgående ferjer eller egen båt.

Publisert

– Dette skal bli et fantastisk møtested. Vi har ambisiøse planer , sier direktør Steinar Mejlænder-Larsen i Selvaag AS.

På vegne av dette selskapet har Rodeo Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Bærum kommune for det store planområdet ved Sjøflyhavna på Fornebu. I bestillingen skisseres det et en ny bygningsmasse på 55.000 kvadratmeter.

– Antall arbeidsplasser ikke avklart på nåværende tidspunkt.
Ambisjonen er å bygge opp under norsk marint næringsliv med opplevelser som fokuserer på norske nyvinninger innen teknologi, havnæring og matproduksjon, samtidig som det skal være et møtested for hele regionens havnæring, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til kommunen.

Det skal utelukkende være næringsarealer, og ikke boliger på denne tomten. Dette er i henhold til kommunedelplanen.

Tidlig illustrasjon, som viser hvordan Fornebu Brygge kan utformes med varierte møter med fjorden, samt skjermede og intime byrom.
Tidlig illustrasjon, som viser hvordan Fornebu Brygge kan utformes med varierte møter med fjorden, samt skjermede og intime byrom.

Erfaring fra Tjuvholmen

– Dette blir en urban utvikling av en sjøfront. Selvaag har lagt erfaring med tilsvarende utviklingsprosjekter, ikke minst fra Tjuvholmen. Vi skal også skape en attraksjon med det nye akvariet. Det skal bli et ikonisk bygg på utsiden av sjøflyhavna, sier Mejlænder-Larsen.

Han forteller at det skal bli bademuligheter i umiddelbar nærhet til akvariet, både på strand og brygge. Ambisjonen er også at det skal bli et helårsbad der.

– Nå er vi på visjonsstadiet, så får vi bli mer konkrete etter hvert, sier han.

Med Fornebubanen skal det bli enkelt å komme seg dit. I tillegg skal Selvaag samarbeide med Ruter for å få til et kollektivtilbud sjøveien. Dette kan bli selvgående el-ferjer. Dessuten skal det legges til rette for at man kan legge til med egen båt.

Hvordan blir fremdriften i prosjektet?

– Nå går vi inn i en planprosess, hvor det skal utarbeides et planprogram med politisk vedtak. Deretter skal det detaljreguleres med konsekvensutredning; så omfattende er det. Trolig tar det ca. 2 år før området er ferdig regulert, og vi kan sette i gang, sier Mejlænder-Larsen.

ATTRAKSJON: Fornebu Brygge skal skape en attraksjon og være en internasjonal arena for innovasjon og læring gjennom fremtidsrettede arbeidsplasser.
ATTRAKSJON: Fornebu Brygge skal skape en attraksjon og være en internasjonal arena for innovasjon og læring gjennom fremtidsrettede arbeidsplasser.

Et mangfold av tilbud

I et illustrasjonshefte som Rodeo Arkitekter har utarbeidet, påpekes det at de fleste bedriftene i Bærum er små, men «det er her mye av innovasjonen skjer».

– På Fornebu finnes det mange gode lokaler for bedrifter for 50 ansatte og oppover. Fornebu Brygge skal være en arena for de små og innovative bedriftene med maritim tilknytning, og nye satsninger fra de store, i det grønne skiftet og den nye blå økonomien, skriver arkitektselskapet.

Hovedfokus i programmeringen er todelt:
På den ene siden skal Fornebu Brygge tilby attraktive møteplasser for nabolaget med varierte aktiviteter for hverdagen. Fornebu Brygge skal også skape en attraksjon og være en internasjonal arena for innovasjon og læring gjennom fremtidsrettede arbeidsplasser innen blå/grønn næring og forskningsmiljøer. Samlokaliseringen vil kunne stimulere til nettverksbygging og innovasjon på tvers av næringskjeder.

– Området vil bestå av et mangfold av tilbud som cafeer, restauranter, kontorer, lærings- og forskningsarenaer, utleie for vannsport og andre aktiviteter. Akvariet vil få rollen som en «think- and do tank» – en lærings- og forskningsarena som kan tiltrekke seg marine kunnskapsmiljøer og samtidig bidra til både læring og formidling både lokalt og regionalt, skriver arkitektselskapet.

Målet er å etablere attraktive og varierte møteplasser for barn, ungdom, voksne og eldre, og tilrettelegge for bruk året rundt.

Powered by Labrador CMS