Plan- og bygningsetaten har tillit til at Entra som huseier ordner opp. (Foto: Google)
Plan- og bygningsetaten har tillit til at Entra som huseier ordner opp. (Foto: Google)

Skjeggkre hos Plan- og bygg i Oslo – også i kantinen

Det er påvist skjeggkre i Vahls gate 1, hvor Plan- og bygningsetaten leier lokaler av Entra.

Publisert Sist oppdatert

Det har i lengre tid pågått en skriftlig dialog mellom Plan- og bygningsetaten (PBE) og Entra om Vahls gate 1 som har vært unntatt offentlighet. Overfor Estate Nyheter bekrefter nå Trude Isaksen, kommunikasjonsdirektør i PBE, at dialogen dreier seg om funn av skjeggkre i bygget.

– Ja, det er dessverre registrert skjeggkre. Huseier Entra har satt opp feller, og det er gjort funn flere steder i bygget, sier Isaksen

– Hvordan ser dere på dette?

– Det er selvfølgelig kjedelig, men vi har tillit til at Entra som huseier ordner opp, svarer hun.

Estate Nyheter har tidligere skrevet en rekke artikler om skjeggkre, som blant annet kaster skygger over Oslos boligmarked.

I en e-post til Estate Nyheter skriver kommunikasjonssjef Ida Kr. Schlotterbeck i Entra at «det er svært uheldig» at det er funnet skjeggkre i Vahls gate 1.

– Skjeggkre påvises i bygninger dessverre i stadig større grad. Skjeggkre trives i varmeisolerte og tørre bygg, og har mulighet til å utvikle seg. Per dags dato er det foretatt et omfattende kartleggingsarbeid i form av utplassering av et stort antall limfeller i Vahls gate 1. Arbeid med kartleggingen er ikke ferdigstilt i sin helhet, men viser at det er oppdaget et større antall skjeggkre i kjelleren og noen individer i kantine i 7. etasje, skriver hun.

Fremover vil det være «kontinuerlig oppfølging av limfeller og bekjempelsestiltak i form av sprøytebehandling av tekniske rom, samt rom med liten aktivitet av mennesker». Andre bekjempelsestiltak vil bli vurdert fortløpende.

– Har dere undersøkt om det er skjeggkre i andre eiendommer som inngår i Entras portefølje?

– Det er ikke foretatt en kartlegging av hele Entras portefølje mtp. skjeggkre, men er en del av risikovurdering som gjennomføres i hele vår portefølje. Dersom det er mistanke om skjeggkre eller andre krearter i våre bygg, håndteres dette av driftspersonell på eiendommene, svarer hun.Skader som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp og råte er unntatt, og dekkes ikke av Entras forsikring.

Powered by Labrador CMS