OMBRUK: Resirqel og Ragn-Sells samarbeider for økt ombruk av byggematerialer.  Martin Eid ser frem til å komme i gang. Foto: Resirqel
OMBRUK: Resirqel og Ragn-Sells samarbeider for økt ombruk av byggematerialer. Martin Eid ser frem til å komme i gang. Foto: Resirqel

Samler inn for å bruke på nytt

Gjør sitt for å redusere litt av de millionene med tonn som eiendomsbransjen bare kaster.

Publisert Sist oppdatert

Resirqel og Ragn-Sells samarbeider nå for å få mindre avfall i byggebransjen gjennom å sette ut containere  på byggeplasser hos entreprenører som er opptatt av gjenbruk. Disse fungerer som midlertidige lagringsplasser for verdifulle byggevarer som har blitt brukt før og som skal brukes igjen, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: Utbyggere rystet av konkurs

Norsk byggebransje leverer årlig mange millioner tonn med avfall. Det rives cirka 20.000 bygg her hvert år, i tillegg kommer cirka 30 prosent overskuddsmaterialer fra byggeprosessen og cirka 15 prosent avfall fra rehabilitering og oppussing. Mye av disse materialene kan brukes om igjen hvis det tilrettelegges for forsvarlig og dokumentert ombruk.

– Ombrukte produkter har 90-99 prosent mindre utslipp enn nye fordi de ikke krever nye råvareuttak. I tillegg genereres lokale jobber fordi verdiskapningen og verdikjeden skjer lokalt, sier Martin Eid i Resirqel.

LES OGSÅ: Stort prosjekt på tvangssalg 

Frem til 1960-tallet var ombruk i byggebransjen regelen heller enn unntaket. Det var høye priser på byggevarer, derfor passet byggemetodene godt for ombruk. I dag er ombruksandelen sannsynligvis under 1 prosent.

– Dette er det flere av oss som vil gjøre noe med. Både praksis og prosedyrer formes nå på flere områder i takt med at aktører og prosjekter setter konkrete mål for ombruk. Regulerende myndigheter arbeider parallelt med tydeliggjøring av regelverk, og forberedelser til revisjon for å tilrettelegge for en voksende sirkulær økonomi. Effektive løsninger satt i system, som Ombruksbanken, er en nødvendig del av å igjen gjøre ombruk til gjeldende praksis, påpeker Eid.

LES OGSÅ: Dette er den arresterte eiendomstoppen

Ombruksbank-konseptet er utviklet av Resirqel med støtte fra Innovasjon Norge, og lanseres med Ragn-Sells som pilotpartner.

– Vi jobber med flere prosjekter for å fremme ombruk og materialgjenvinning. Sammen med Resirqel vil vi bidra til å skape et nytt og sirkulært konsept for kundesegmentene bygg, anlegg og eiendom, som vi vet ønsker gode løsninger. Ombruksbanken er et godt eksempel på at samarbeid kan utvikle nye løsninger, sier Per Johannessen i Ragn-Sells.

LES OGSÅ: Bruker nær 100 mill på bilbutikker

Ombruksbanken blir i første omgang testet i byggeprosjekter i Oslo og omegn i 2020-2021. Blant de første prosjektene er Økern portal der Vedal Entreprenør er positive til å teste løsningen med mål om bedre utnyttelse av restmaterialer.

– Dette er ressurser det er investert råvarer, arbeid og prosessering i å tilvirke, som fortsatt besitter de dokumenterte kvalitetene de hadde ved kontroll av tilvirkningsprosessen. Vi tror fremtidens byggevarer allerede er i bruk, avslutter Martin Eid.

LES OGSÅ: 4 milliarder kroner, 750 boliger

Se også om ombruksselskaper som kan bli større enn Maxbo på Estate Play her: