BUNNSOLID: Lars Wenaas i Wenaasgruppen.

Russland-exit løfter Wenaas-tallene

Salget av hotellene i Russland ga en gevinst på 575 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

I februar i fjor ble det kjent at Wenaasgruppen hadde inngått avtale med russiske Cosmos Hotel Group om salg av sine ti hoteller i Russland.

Salget gjaldt seks hoteller i St. Petersburg, to ved Sheremetyevo-flyplassen i Moskva, ett i Murmansk og ett i Jekaterinburg. De fleste av hotellene med til sammen 4072 rom er med i hotellkjeden Rezidor.

I forbindelse med offentliggjøringen av åresregnskapet for Wenaasgruppen for 2023, går det frem at salget av disse hotellene ga en gevinst på 575 millioner kroner.

– Wenaasgruppen er fornøyd med avtalen ut fra eksisterende forhold. Uansett må det konkluderes med at det er en trist avslutning på en tilstedeværelse i Russland på mer enn 15 år, uttalte Lars Wenaas etter at avtalen ble kjent.

Wenaasgruppen leverte i fjor en omsetning på 3.167 millioner kroner og et solid resultat før skatt på 1.295 millioner kroner. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble 1.830 millioner kroner og driftsresultatet ble 1.432 millioner kroner.

Konsernets hoteller hadde et snittbelegg på 66 prosent, gjennomsnittspris på 1.438 kroner og omsetning pr. tilgjengelig rom (REVPAR) på 950 kroner. 

Smekkfull kasse

Finansforvaltningen, som består av børsnoterte aksjer/egenkapitalbevis og obligasjoner, hadde ved årsskiftet en verdi på 4.174 millioner kroner. Verdipapirene leverte en avkastning på kr 627 millioner (15,6%). Gjennomsnittlig årlig avkastning på finansporteføljen over de siste fem år ble 11,5 prosent. Bankinnskudd var ved slutten av året 1.584 millioner kroner.

Nedbetaling av gjeld har vært prioritert og Loan to Value (LTV) var ved årsskiftet 34,4 prosent. Den største delen av lånene er rentesikret og snittrenten ble 4,2 prosent i 2023. Bokført egenkapital var 8.323 millioner kroner (41,2%). Verdijustert egenkapital var 17.276 millioner kroner (59,2%).

Wenaasgruppen har fokus på bærekraftige bygg og har inngått grønne låneavtaler på 17 prosent av låneporteføljen.

- Uforutsigbar skattemessig politikk

I et skriv som ledsager årsregnskapet, skriver Lars Wenaas at to tredjedeler av Wenaasgruppens eiere flyttet ut av Norge fra mai 2023. Det er barna som har flyttet, og Lars Wenaas forklarer dette slik:

- Dette hovedsakelig som en følge av den uforutsigbare skattemessige politikken dagens regjering fører. Den økte formuesskatten og utbytteskatten, som må tas ut for å dekke formuesskatten, må tas ut av konsernet. Dette øker risiko og begrenser utviklingsmulighetene til konsernet fremover.

- Ut fra et skatte- og likviditetsmessig perspektiv og med koronaperioden i friskt minne er det derfor dessverre fornuftig og nødvendig med utenlandsk eierskap av familiebedriften for å sikre en stabil og sikker videreutvikling av selskapet.

Ser positivt på 2024

Det er lite som tyder på at året vi er inne i blir noe svakt år for Wenaasgruppen:

- Konsernets hoteller leverer gode resultater og man har forhåpninger om at resultatet i 2024 blir på linje med resultatet i 2023 hensyntatt gevinsten ved salget av hotellene i Russland. Hotellene har en sentral beliggenhet i større europeiske byer og drives av solide operatører med sterke varemerker, skriver Lars Wenaas og legger til:

- I første del av 2024 har finansforvaltningen med børsnoterte aksjer/egenkapitalbevis og obligasjoner hatt en positiv utvikling.

Powered by Labrador CMS