BEVARING: Riksantikvaren mener at verken Avantor eller PBEs alternativ sikrer en reell bevaring av Redskapsfabrikken. Ill: Saaha/Lala
BEVARING: Riksantikvaren mener at verken Avantor eller PBEs alternativ sikrer en reell bevaring av Redskapsfabrikken. Ill: Saaha/Lala

Riksantikvaren ut mot boligtårn

- Plangrepet med å etablere tre boligtårn innenfor fotavtrykket til Redskapsfabrikken er klart i konflikt med både bygningen og kulturmiljøets nasjonale kulturminneinteresser, uttaler Riksantikvaren.

Publisert Sist oppdatert

Avantor ønsker å omregulere Nydalsveien 32 B fra spesialområde bevaring til bolig, næring og industri. Hensikten med planen er å legge til rette for økt innslag av klimavennlige boliger og utadrettet virksomhet rundt Nydalen kollektivknutepunkt. Samtidig skal det historiske industribygget, Redskapsfabrikken, bevares.

Det foreslås 3 boligtårn plassert innenfor fasadene til eksisterende bebyggelse med høyder opptil 7, 8 og 13 etasjer. Totalt rommer disse 80-90 boliger.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke forslaget, og har fremmet et eget alternativ med lavere byggehøyde og offentlig regulering av byrommene rundt.

Riksantikvaren reiser imidlertid innsigelse mot både Avantor og PBEs alternativer.

– Disse planalternativene sikrer ikke en reell bevaring av Redskapsfabrikken. Plangrepet med å etablere tre boligtårn innenfor fotavtrykket til Redskapsfabrikken svekker både opplevelsen av den lave, horisontale industribygningen og kulturmiljø og landskapsdrag langs elva, og er klart i konflikt med både bygningen og kulturmiljøets nasjonale kulturminneinteresser, skriver Riksantikvaren i en uttalelse.

Les også: Slik ønsker eieren å utvide Oslo Spektrum

Riksantikvaren viser til at Redskapsfabrikken har høy kulturhistorisk verdi «som en godt bevart og autentisk del av den tidlige industrialiseringen i Norge og langs Akerselva». Bygningen ble oppført for Christiania Spigerverk, tidligere ett av Norges største industrikonsern, og har vært i bruk som produksjonslokale helt siden 1877.

– Som representant for den tidlige mekaniske industrien i Norge med beliggenhet tett på Akerselva, har bygningen nasjonal interesse. Anlegget har også vesentlig nasjonal og regional kulturhistorisk interesse som den eneste bygningen fra Christiania Spigerverks virksomhet i Nydalen som er bevart uten vesentlige endringer, og den er slik også et sentralt historisk ankerfeste for Nydalens identitet som industristed, uttaler Riksantikvaren.

Powered by Labrador CMS