OMORGANISERER: Oslo Houses Jarl Fronth og Bjørnar Johnsen gjør endringer.
OMORGANISERER: Oslo Houses Jarl Fronth og Bjørnar Johnsen gjør endringer.

Rigger seg for kjøp av boligprosjekter

Boligutvikleren Oslo House omorganiserer for å øke satsingen på kjøp av utviklingseiendommer. Jarl Fronth blir investeringsdirektør, mens Thomas Berg-Nielsen tar over ansvaret som daglig leder.

Publisert

Det er for å sikre tilgangen på nye utviklingsprosjekter at Oslo House foretar omorganiseringen. Selskapet opplever at det er krevende å finne nye boligprosjekter i dagens marked og forventer at det blir situasjonen fremover også. Jarl Fronth går over i rollen som investeringsdirektør og skal fokusere fullt på akkvisisjon og forretningsutvikling. Thomas Berg-Nielsen tar over ansvaret som daglig leder med fokus på prosjektgjennomføring, og fortsetter også i rollen som CFO.

Selskapet har de siste årene styrket organisasjonen med nyansettelser med tung kompetanse på utvikling og gjennomføring. Erik Bull-Hansen har det overordnede ansvaret for prosjekter i tidligfase og Bjørn Hauge har ansvaret for prosjekter under bygging. Erik kommer fra Fredensborg Bolig og har lang erfaring fra byggherresiden med utvikling og prosjektledelse fra sine tidligere jobber. Bjørn Hauge kom til Oslo House i 2020 og har bakgrunn fra entreprenørsiden, med lang fartstid fra blant annet Bundebygg og Solid Entreprenør.

Bjørnar Johnsen vil fortsatt ha fokus for selve produktgrepet i prosjektene våre og ha ansvaret for å sette Oslo House sitt preg på alle våre prosjekter. Han vil jobbe mye utadrettet med sterke fagmiljøer

– Vi ser at kompetansen vår er anerkjent og etterspurt. Gjennom samarbeidet med NREP har vi muskler til å løfte store prosjekter som kan sette tydelig preg på byutviklingen. Vi har også flere prosjekter hvor vi er blitt invitert inn/med på grunn av vår kompetanse og vi opplever at mange ønsker å samarbeide med oss. Vi har tro på samarbeid og ser for oss at våre prosjekter blir til gjennom samarbeid med eksterne enten finansielt eller industrielt, eller som en kombinasjon av dette. Med 6 ansatte med tung faglig kompetanse og godt samarbeidsnettverk, under ledelse av Thomas Berg-Nielsen, står Oslo House nå sterkt rustet for vekst og håper på flere nye og spennende prosjekter fremover, sier Bjørnar Johnsen.

Powered by Labrador CMS