Annonsørinnhold

Reduserer stålbehovet, sparer byggherren for millioner

Gjennom å utfordre dimensjonering og utforming av råbygget reduserer A Bygg Entreprenør byggherrens råbyggkostnader med opptil 20%.

Administrerende direktør i A Bygg Morten Raugstad

Råbygget utgjør en betydelig andel av byggekostnadene. Gjennom å optimalisere bæringen bidrar A Bygg til å redusere stålbehovet og dermed byggekostnadene. Med sine idéer om råbygg blir selskapet stadig oftere invitert med i prosjektutviklingen, forteller administrerende direktør Morten Raugstad.

- Flere og flere byggherrer ønsker oss inn allerede i prosjektutviklingen. De ser at vår kompetanse kompletterer den til arkitekter og rådgivende ingeniører, at vi med våre perspektiver bidrar til å senke kostnadene og dermed øke prosjektets lønnsomhet for byggherren. Vi er gode på å styre utviklingsprosesser, gang på gang ser vi at vi ved å utfordre eksisterende valg og løsninger kan oppnå store besparelser for byggherren. Råbygget er et av områdene hvor vi ofte ser et stort potensial for besparelser. Vi sitter ikke med nøyaktige tall, men vi ser at vi ofte oppnår besparelser på 10-20 %, sier han.

Fokus på optimalisering

Med sin solide erfaring fra praktisk gjennomføring bidrar A Bygg med en kompetanse som utfyller den til arkitekter og rådgivende ingeniører.

- Hver faggruppe har sitt kompetanseområde, med hvert sitt fokus. Hos arkitektene ligger fokuset på rom, plan og form, ikke nødvendigvis på den praktiske gjennomføringen. Rådgivende ingeniørers ansvar er å sikre tilstrekkelig bæring i det som ligger på tegnebordet, ikke nødvendigvis å utfordre tegningene. Inn i dette selskapet bidrar vi med vårt fokus - på effektivisering og optimalisering, sier Raugstad.

Et mer lønnsomt bygg

De største gevinstene høstes i begynnelsen av prosjektet, ikke i slutten.

- Vi oppdager ofte et potensial for store besparelser i ferdig utviklete prosjekter. Men når prosjektet er ferdig definert har stort sett toget gått. De mest aktive byggherrene kommer til oss med en gang de har en tomt og en idé. Ved å gi oss en plass rundt bordet allerede i utviklingen av prosjektet sikrer de seg et mer lønnsomt prosjekt, avslutter Raugstad.

A Bygg Entreprenør AS planlegger, prosjekterer og gjennomfører byggeprosjekter i det sentrale Østlandsområdet, og har opparbeidet seg en sterk posisjon innenfor logistikk- og næringsbygg. A Bygg har 37 ansatte og en omsetning på 1,2 mrd kroner.

Powered by Labrador CMS