SOLGT: Professor Birkelands vei 21.
SOLGT: Professor Birkelands vei 21.

Realkapital Investor kjøper kombieiendom

Et Realkapital Investor-syndikat har kjøpt Professor Birkelands vei 21.

Publisert

Selger er et syndikat tilrettelagt av Colliers og DNB Markets. Professor Birkelands vei 21, har en bygningsmasse på 23 900 kvm og tomteareal på 30 700 kvm. Megler er Colliers International.

– Vi er svært fornøyde med å overta en så sentralt plassert lagereiendom med kort avstand til Oslo og beliggenhet i et spennende utviklingsområde på sikt. Eiendommen består av et stort lagerbygg med 10 meter takhøyde og et kontorbygg som er delvis konvertert til hybelhotell. Eiendommen er utleid på en langsiktig avtale med Vaktmesterkompaniet, sier Anders Brustad-Nilsen i Realkapital Investor.

Han forteller at Realkapital Investor har stor tro på økt etterspørsel etter sentrale lagereiendommer etter hvert som mer sentrumsnære lagereiendommer blir konvertert til sentrumsformål. Samtidig øker etterspørselen som følge av blant annet sterk vekst i netthandel.

– Vi ser allerede at lagerleiene i områder med kort avstand til sentrum har steget og vi tror denne utviklingen vil fortsette, sier Brustad-Nilsen.

I 2019 hadde Professor Birkelands vei leieinntekter på 21,4 millioner kroner.

– Selger ervervet Professor Birkelands vei 21 ved årsskiftet 2018/2019. I utgangspunktet ble dette vurdert som en langsiktig investering. Da Realkapital kom opp med et attraktivt tilbud valgte selger å realisere investeringen i dagens gode marked og mens leiekontrakten fortsatt hadde en attraktiv durasjon. Det har vært en hyggelig investering for selger som har gitt en god avkastning i selgers eiertid sier Arnstein Rød i DNB Markets.

Eiendommen har vært gjennom flere eierskifter de seneste årene. Ragde Eiendom kjøpte Professor Birkelands vei 21 av Vaktmesterkompanien i 2017 etter at de hadde signert en leieavtale på 17 år. To år enere solgte Ragde Eiendom eiendommen til Colliers/DNB Markets-syndikatet, og nå snur de seg altså rundt og selger videre til Realkapital Investor.