Bolig:

BEKYMRET FOR PRISVEKSTEN: - Prisveksten i boligmarkedet løper fra lønnsveksten, og vil forsterke skiller i boligmarkedet mellom de som eier bolig og de som er henvist til leiemarkedet, mener Boligprodusentenes Forening. 
(Ill. foto)
BEKYMRET FOR PRISVEKSTEN: - Prisveksten i boligmarkedet løper fra lønnsveksten, og vil forsterke skiller i boligmarkedet mellom de som eier bolig og de som er henvist til leiemarkedet, mener Boligprodusentenes Forening. (Ill. foto)

- Prisveksten i boligmarkedet er bekymringsfull

Lav boligbygging presser prisene opp i bruktboligmarkedet, mener Boligprodusentenes Forening.

Publisert

- Boligprodusentene er betinget optimistiske for nyboligmarkedet, sier administrerende direktør Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

- Salget av nye boliger i juni viste oppgang sammenlignet med fjoråret, men samtidig må vi huske at 2019 hadde det laveste junisalget på 10 år. Markedet er i en bedring etter koronapandemiens utbrudd, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidig smittespredning og konsekvensene for kjøperes jobbsikkerhet og evne til å finansiere ny bolig.

Boligprodusentene har siden 2010 registrert månedlig salg og igangsetting av nye boliger. Aktiviteten første halvår har aldri vært lavere enn i 2020.

- Solgte boliger i andre kvartal er rekordlavt. Færre nye boligprosjekter medfører fall i boligforsyningen og forsterker prisveksten i boligmarkedet, særlig i Oslo og storbyene, sier Jæger.

Salget av nye boliger i juni var tre prosent høyere enn i juni 2019, og salget i andre kvartal var 19 prosent lavere enn i 2019. Salget første halvår var 22 prosent lavere enn i 2019. Igangsettingen i juni var 13 prosent lavere enn i juni 2019, og igangsettingen i andre kvartal var 22 prosent lavere enn i 2019. Igangsettingen første halvår var 15 prosent lavere enn i 2019.

For fritidsboliger var salget i juni 41 prosent høyere enn juni 2019. For første halvår ligger salget 10 prosent lavere enn i 2019. Igangsettingen av fritidsboliger i juni var 9 prosent lavere enn i juni 2019. For første halvåret er igangsettingen 16 prosent lavere enn i 2019.

- Ubalansen i boligmarkedet som kommer til syne gjennom prisveksten for brukte boliger er et varsel om sviktende boligforsyning. Prisveksten løper fra lønnsveksten, og vil forsterke skiller i boligmarkedet mellom de som eier bolig og de som er henvist til leiemarkedet, påpeker Jæger.

- Får denne utviklingen fortsette, vil det år for år skape sosiale utfordringer som vil belaste kommunene i økende grad. Politikere må sikre at det reguleres nok nye boliger, og ikke påføre utbyggingene store merkostnader i form av fordyrende krav i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler.

- Et sentralt ledd i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven blir nå systematisk forsømt: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Det er på høy tid at boligforsyning settes på den politisk dagsorden for å sikre nødvendig og bærekraftig utvikling, sier han.

Jæger legger til:

- Prisveksten i bruktboligmarkedet er bekymringsfull. Drømmen om å eie egen bolig blir snart uoppnåelig i de største byene for husholdninger med alminnelige inntekter. Boliglånsforskriften må ikke strammes inn nå, uten at andre virkemidler tas i bruk for å sikre nødvendig boligforsyning.

Han viser til at ordrereserven er bygget ned hos boligprodusentene i løpet av første halvår.

- Det er usikkert hvilke effekter dette vil få for sysselsettingen fremover. I pressemeldingen for mai var anslaget vårt 10 000 færre solgte boliger i 2020. Hvis andre halvår forløper med normal aktivitet anslår vi at det vil bli solgt ca. 4 000 færre nye boliger i 2020 enn i 2019. Dette forutsetter at smittespredning holdes nede her i Norge og hos våre handelspartnere, og ikke minst at det er tilgjengelig finansiering for gjennomføring av nye boligprosjekter, avslutter Per Jæger.