VÆR VARSOM: Vårt ønske for fremtiden er at avgiftsmyndighetene blir mer varsomme med å innføre uventede og ulovfestede frister og vilkår som skaper uforutsigbarhet for eiendomsbransjen, skriver artikkelforfatterne.
VÆR VARSOM: Vårt ønske for fremtiden er at avgiftsmyndighetene blir mer varsomme med å innføre uventede og ulovfestede frister og vilkår som skaper uforutsigbarhet for eiendomsbransjen, skriver artikkelforfatterne.

– Unødvendige MVA-feller stopper fornuftige omorganiseringer i eiendomsbransjen (+)

For den kapitalintensive eiendomsbransjen er forutsigbarhet med hensyn til om det kan budsjetteres med mva-fradrag, på hvilket tidspunkt fradrag kan oppnås og hvorvidt fradraget kan beholdes, essensielt. Avgiftsmyndighetenes innfortolkninger av frister og vilkår som ikke fremgår klart av loven har imidlertid vist seg å skape uforutsigbarhet og rene feller for eiendomsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Selskaps- og skatterettslige regler legger til rette for at omorganiseringer som fisjoner, fusjoner og omdanninger kan gjennomføres med kontinuitet, slik at hensiktsmessige selskapsstrukturer kan etableres skattefritt. Det samme gjelder på særavgiftsområdet, der tinglysning av hjemmelsoverføring i forbindelse med fisjon av eiendom eksempelvis kan gjennomføres uten at det skal betales dokumentavgift.

Motsatt i merverdiavgiftsrettenPå merverdiavgiftens område er nærmest motsatt. Ikke bare bygger reglene på diskontinuitet, som innebærer at overføring av eiendeler fra ett avgiftssubjekt til et annet som ledd i en omorganisering (for eksempel ved fisjon eller fusjon), for avgiftsformål likestilles med ordinære salg.

Avgiftsmyndighetene har i tillegg hatt en tendens til å tolke inn frister og vilkår som ikke er lovfestede, og som stikker kjepper i hjulene for slike omorganiseringer. Dette gjelder særlig for eiendomsbransjen, der vi de senere årene har sett flere eksempler på at avgiftsmyndighetene tolker reglene til ugunst for eiendomsaktørene i tilfeller der man etter vår oppfatning like gjerne kunne kommet til et annet resultat basert på lovens ordlyd og øvrige rettskilder.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.