SKILLER 34 BOLIGER: Forslagsstillers alternativ rommer 66 leiligheter, mens PBEs alternativ legger opp til ca. 32 boenheter.
SKILLER 34 BOLIGER: Forslagsstillers alternativ rommer 66 leiligheter, mens PBEs alternativ legger opp til ca. 32 boenheter.

Trekker innsigelsen til dette prosjektet (+)

Fylkesmannen frafaller innsigelsen til boligprosjektet på Bjerke i Oslo, men anbefaler likevel Plan- og bygningsetatens reduserte alternativ.

Publisert Sist oppdatert

Oppstartsmøte for prosjektet i Refstadveien 102 ble bestilt i oktober 2017, og nå ser det ut til at planforslaget snart blir sendt til politisk behandling.

Forslagsstiller, Refstadveien102 AS, har videreutviklet prosjektet etter at Fylkesmannen i Oslo og Viken hadde fremmet innsigelse til forslagsstillers alternativ. Begrunnelse var at hensynet til støy ikke var ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Nå har Fylkesmannen frafalt innsigelsen.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.