MØTEPLASSER: Prosjektet skal tilby et bredt spekter av møteplasser, tjenester og tilbud – både til beboerne i seniorlandsbyen og nærmiljøet for øvrig. Ill: HRTB
MØTEPLASSER: Prosjektet skal tilby et bredt spekter av møteplasser, tjenester og tilbud – både til beboerne i seniorlandsbyen og nærmiljøet for øvrig. Ill: HRTB

Solon samarbeider med menighet (+)

Sammen med Bekkelaget menighet vil Solon Eiendom bygge en seniorlandsby nær Ekebergsletta.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS har HRTB bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Ekebergveien 122 med flere adresser. Planområdet er på 22 dekar.

Bakgrunnen er at leieavtalen med Oslo kommune om drift av Bekkelagshjemmet, som eies av Bekkelaget menighet og driftes av Kirkens Bymisjon, utløper i 2022. Det er uavklart om kommunen ønsker å fornye denne avtalen, derfor er menigheten avhengig av å se på mulighetene for alternativ bruk og videreutvikling av eiendommene.

– Hensikten med planforslaget er å se menighetens og Solons eiendommer i sammenheng ved at det legges til rette for et større og mer variert botilbud for eldre, samt et bredere tilbud og tjenester for disse beboerne, skriver HRTB i henvendelsen til PBE.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.