15 BOLIGER: Planforslaget gir ca. 15 boliger og 8 bilparkeringsplasser. Ill: TAG arkitekter
15 BOLIGER: Planforslaget gir ca. 15 boliger og 8 bilparkeringsplasser. Ill: TAG arkitekter

Skal bygge boliger ved T-banestasjon (+)

Plan- og bygningsetaten er positiv til forslaget fra Brattlikollen Utvikling AS, men mener utbyggingen ikke kan skje før oppgradering av torg/møteplassen ved T-banestasjonen er sikret.

Publisert Sist oppdatert

Brattlikollen Utvikling AS foreslår å omregulere Sandstuveien 41 fra boligformål i småhusplanen til bolig med vesentlig høyere utnyttelse. Forslaget innebærer at en bygning på fire etasjer plasseres parallelt med T-banen.

Planforslaget gir ca. 15 boliger og 8 bilparkeringsplasser, som legges i garasjekjeller under terrenget.

– Hensikten med planen er å tilrettelegge for leiligheter i stasjonsnært område. Området er i gjeldende regulering en del av småhusplanen, og plankrav utløses av ønske om å regulere høyere utnyttelse. Bygget skal fungere som en støyskjerm for omkringliggende boligbebyggelse, legge til rette for et grønt uteoppholdsareal som i større grad relaterer seg til eksisterende bebyggelse på nabotomten Steingrims vei 2-4, og fullender strukturen, skriver fagkyndig TAG arkitekter i planforslaget.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.