SKRIVER OM SELVAAGSAKEN: Artikkelforfatteren er Sven Magnus Rivertz, advokat og partner i Dalan Advokatfirma.
SKRIVER OM SELVAAGSAKEN: Artikkelforfatteren er Sven Magnus Rivertz, advokat og partner i Dalan Advokatfirma.

Selvaagsaken om rekkefølgekrav skal behandles i Høyesterett (+)

Siste ord er ikke sagt i denne prinsipielle og viktige striden om hvor lang kommunen har lov til å gå i å pålegge private utbyggere rekkefølgekrav.

Publisert

Det har vært en økende trend at kommunene går lenger og lenger i å pålegge private utbyggere rekkefølgekrav, der sammenhengen mellom utbyggingen som skal foretas og de stilte rekkefølgekravene har blitt mer og mer perifer. At Høyesterett nå skal se på saken ble klart ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning av 15. oktober 2020.

Selvaagsaken går i korte trekk ut på at en utbygger av boliger på Mortensrud anførte at Oslo kommune hadde "strukket strikken" for langt da utbyggeren ble pålagt et rekkefølgekrav om å opparbeide en tursti i et nærliggende område. Blant annet ble det vist til at ingen av beboerne i det nye boligprosjektet ville komme til å benytte den nye turveien slik den ble anlagt. Følgelig ville den konkrete utbyggingen ikke utløse et behov for å oppgradere turstien slik kommunen krevde.

Utbygger gikk til sak og fikk medhold av Oslo tingretten i dom av 31. mai 2019. Tingretten viste blant annet til at bakgrunnen for at det kan stilles rekkefølgekrav, at man ikke skal begynne å bygge på tomter som ikke er klare for utvikling, tilsa «at man ikke kan stille krav som ikke har en saklig tilknytning til denne konkrete reguleringen». Videre viste tingretten til at sammenhengen mellom utbyggingen og turstien som rekkefølgekravet gjaldt var «svært svak og perifer». Hensynet om å kunne realisere et generelt behov som bare kommer andre i nabolaget eller bydelen til gode, representerte utenforliggende hensyn etter myndighetsmisbrukslæren. Følgelig hadde kommunen gått for langt da den aktuelle turstien ble lagt inn i reguleringsplanen som et rekkefølgekrav.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.