BLOCK WATNE-PROSJEKT: Overskjøting av en anleggseiendom i forbindelse med utbyggingsprosjektet Brattebø Gård i Sandnes skapte problemer for Block Watne. Saken endte i Borgarting lagmannsrett.(Foto: Block Watne)
BLOCK WATNE-PROSJEKT: Overskjøting av en anleggseiendom i forbindelse med utbyggingsprosjektet Brattebø Gård i Sandnes skapte problemer for Block Watne. Saken endte i Borgarting lagmannsrett.(Foto: Block Watne)

Nytt tap for staten i sak om dokumentavgift (+)

Spørsmålet om beregning av dokumentavgift ved første gangs overføring av anleggseiendom har igjen vært oppe til behandling i rettssystemet. I en kjennelse av 17. mars 2020 kom Borgarting lagmannsrett til at Statens kartverk ikke kunne nekte Block Watne AS tinglysning av skjøte for førstegangsoverføring av anleggseiendom, der salgsverdien var satt til kr. 0,-.

Publisert Sist oppdatert

Kartverkets nektelsesvedtak ble følgelig kjent ugyldig. Avgjørelsen gir viktige avklaringer for hvilke rettslige prinsipper som skal legges til grunn ved beregning av dokumentavgift ved førstegangsoverføring av anleggseiendom.

Kartverkets tidligere praksis og Barcode-dommen fra 2015En anleggseiendom skiller seg fra en vanlig eiendom ved at den utgjør et volum med både horisontale og vertikale grenser, typisk et kjellervolum som strekker seg under flere overflateeiendommer. Ved førstegangsoverføring av nyoppførte bygninger, herunder anleggseiendommer, skal dokumentavgiften kun beregnes av «salgsverdien av tomta», jf. dokumentavgiftsvedtakets § 3. Man ser altså bort fra verdien av den oppførte bygningsmassen.

Inntil sommeren 2012 var det vanlig å få aksept for at anleggseiendommer kunne verdsettes til lovens minste avgiftsgrunnlag ved første gangs overføring, med det resultat at dokument¬avgiften ble på kr 250.Kartverket snudde imidlertid opp-ned på denne praksisen i 2012 i den såkalte Barcode-saken, der Kartverket skjønnsfastsatte dokumentavgiftsgrunnlaget for førstegangsoverføringen av ca. 7 000 kvm kjellerareal under Barcode-rekka til kr 28 millioner.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.