5 400 KVM: Planområdet får en samlet utnyttelse med et bruksareal på 5 400 kvadratmeter Ill: Arcasa arkitekter
5 400 KVM: Planområdet får en samlet utnyttelse med et bruksareal på 5 400 kvadratmeter Ill: Arcasa arkitekter

Neptune vil bygge boliger ved T-banestasjon (+)

Selv om Plan- og bygningsetaten anbefaler foreslått formål, høyder og utnyttelse, utarbeider etaten et eget alternativ.

Publisert Sist oppdatert

I november 2018 bestilte Arcasa arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygingsetaten (PBE) for Libakkveien 13-15 ved Brattli T-banestasjon i Oslo. Nå er planforslaget, som er utarbeidet for Neptune Properties, lagt ut for offentlig ettersyn.

Av planforslaget fremgår det at Neptune Properties ønsker å oppføre en blokk på fire etasjer plassert som en hestesko med utearealer mot Libakkveien. Forslaget gir omtrent 47 boliger.

– Hensikten med planen er å tilrettelegge for et boligprosjekt med gode bokvaliteter og nærhet til kollektivtilbud, samt forretninger og andre tjenester av verdi for nye beboere. Det foreslås en høyere utnyttelse innenfor planområdet i tråd med nylig vedtatt plan på naboeiendommer i Sandstuveien 54 m.fl. Ny bebyggelse vil innpasse seg planlagt og eksisterende blokkbebyggelse, heter det i planforslaget.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.