Lars Råmunddal og Bård K. H. Berge, advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.
Lars Råmunddal og Bård K. H. Berge, advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Hva kan bygget lovlig brukes til? (+)

Koronaviruset kan gi usikkerhet rundt hva bygget lovlig kan brukes til. Vi ser nærmere på ulike risikofaktorer rundt eiendommen etter viruset.

Publisert Sist oppdatert

Transaksjonsmarkedet fikk en brå og uventet stopp da Norge ble rammet av koronaviruset og preges fremdeles av dette. På samme måte som at mange har funnet tid og ressurser i disse tider til å rydde i hus og hage, kan tiden være inne for å rydde i eiendomsporteføljen med tanke på senere salg. Nå kan være et gyllent tidspunkt for å arbeide med vanskelige forhold ved eiendommer som bør avklares før senere salg. Usikkerheter og risikofaktorer forbundet med eiendommen er ofte prisdempende eller foranlediger krav om særskilte garantistillelser e.l. Nedenfor vil vi si litt om en slik risikofaktor, nemlig hva eiendommen lovlig kan brukes til.

At et næringsbygg lovlig kan brukes til den bruk eier eller leietaker gjør av det, er ofte et helt sentralt premiss for eiendommens verdi. Dette er selvfølgelig spesielt viktig for rene kontantstrømeiendommer, men det er ofte også viktig der eiendommer erverves som lange tomtebanker med sikte på å delfinansiere transformasjons- og utviklingsprosjekter. I disse tilfellene vil det ofte bli uforholdsmessig kostbart å miste en leietaker, i hvert fall i situasjoner der man må endre bruken av eiendommen eller gå i gang med offentlige søknadsprosesser i et forsøk på å innhente nødvendige tillatelser til eksisterende bruk.

Lovlig bruk er mer enn regulert bruk

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.