TRE VOLUMER: I planforslaget skisseres det en utbygging med tre hovedvolumer i ulik høyde.
TRE VOLUMER: I planforslaget skisseres det en utbygging med tre hovedvolumer i ulik høyde.

Her foreslås det boligtårn med 120 boliger (+)

Enøk Consult AS vil oppføre en bygningsmasse med 120 boliger og 2.900 kvadratmeter utadrettet virksomhet i Sandvika.

Publisert

På vegne av Enøk Consult AS, som eies av Øystein Finvold med familie, har Meinich Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bærum for Elias Smiths vei 10. Området begrenses av Elias Smiths vei i nord, Sandvikselva i øst og jernbanen i syd. Mot vest er det et nyutbygget område i Elias Smiths vei 12 - 26 med blandet formål næring/bolig og et nytt torg.

I henvendelsen til PBE skisserer arkitektselskapet en utbygging med tre hovedvolumer i ulik høyde «som på forskjellig vis forholder seg til den omkringliggende strukturen».

– Et smalt tårn på 15 etasjer er plassert nordvest på eiendommen mot Elias Smiths vei, slik at dette får en balansert plassering relatert til det 12 etasjes høye tårnet på nabotomten. En lavere blokk på 4 etasjer ligger langs Sandvikselva, og et 7 etasjes bygg ligger mot jernbanen og skjermer mye av utearealene for støy, skriver Meinich Arkitekter.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.