Utvikling:

UTVIDELSE: Dagens bebyggelse blir ikke til å kjenne igjen når dette prosjektet er ferdig.
UTVIDELSE: Dagens bebyggelse blir ikke til å kjenne igjen når dette prosjektet er ferdig.

Går for totalt 16.000 kvadratmeter ved sjøen

Planen viser en betydelig utvidelse av den gamle industrieiendommen.

Publisert

Som en av byens eldste bedrifter har H. Henriksen utvidet anlegget sitt flere ganger gjennom historien. Den nye planen viser en utvidelse som gjør at anlegget over bakken blir totalt 13.500 kvadratmeter i opptil fem etasjer, over en ny parkeringskjeller på 2.500.

Fiskerjenta Eiendom som eies av familiekonsernet Henriksen Group, har engasjert Spir arkitekter for å utarbeide planforslaget for Træleborgveien 15 halvannen kilometer øst av sentrum.

- H. Henriksen har behov for å oppgradere kontor og verksted. I planforslaget er det lagt opp til at deler av eksisterende bygg rives, og at det oppføres nye kontorbygg. Eksisterende produksjonshall i øst skal oppgraderes, skriver plankonsulenten blant annet i detaljreguleringsforslaget.

Tok ut boligene

Som Estate nyheter skrev i fjor ville selskapet opprinnelig ha boliger også på tomta, men siden kommunen mente disse ville fortrenge gode næringsarealer satser de altså på ren næring. Utviklerne mener det reviderte planforslaget bygger opp under kommunens mål om fortetting, transformasjon og ønske om arbeidsplasser i byen.

Perosjektet foreslår en kontorlamell, og delvis over dagens produksjonslokaler er det vist et nytt kontorbygg.

- Formålet er å øke utnyttelsen av tomta for å møte virksomhetens behov. Planen skal legge til rette for kontorbygg med tilhørende produksjonslokaler slik at en av Tønsbergs eldste bedrifter fortsatt kan være lokalisert sentralt i byen, påpeker utviklerne blant annet.

Samtidig ser de for seg å få inn flere bedrifter i anlegget, for som de skriver:

- Videre vil virksomheter som kan ha nytte av samlokalisering kunne etablere seg på området.

Den åtte mål store tomta inneholder i dag tre næringsbygg, parkeringsplasser og manøvreringsareal for store kjøretøyer. Deler av bebyggelsen ble oppført på 1960-tallet.

Powered by Labrador CMS