IKKE BOLIGER: Med utfordringer knyttet til støy, luft og sollys er det vanskelig å oppnå gode nok bokvaliteter. Ill: AART/SJ arcitechts
IKKE BOLIGER: Med utfordringer knyttet til støy, luft og sollys er det vanskelig å oppnå gode nok bokvaliteter. Ill: AART/SJ arcitechts

Fikk ja til byreparasjon (+)

Vika Project Finance-syndikat får øke bebyggelsen i Konows gate 67 B i Oslo med 6 000 kvadratmeter.

Publisert Sist oppdatert

Plansaken for den tidligere postgarasjen i Konows gate 67 B strekker seg helt tilbake til 2011, men først i juni i år ble den banket gjennom i bystyret. Stor-Oslo Invest solgte eiendommen til et Vika Project Finance-syndikat for ett år siden. Estate Nyheter skrev da at Stor-Oslo Eiendoms styreleder og aksjonær Arild Rygg var blitt med på eiersiden.

Konows gate 67 ligger nederst i Ekebergskrenten, rett ved tunnelmunningen til Svartdalstunnelen. Planområdet består i dag av ett stort næringsvolum med mindre tilbygg i den østre delen. All bebyggelse er benyttet til industri, varehandel og lager.

Eiendommen er nå omregulert til forretning, industri, lager og grønnstruktur. Planforslaget tilrettelegger for fortetting og byreparasjon, ved at det plasseres nytt volum mot øst i planområdet. Eksisterende næringsbygning blir beholdt. På taket av eksisterende og nye bygninger blir det et allment tilgjengelig grøntareal med forbindelse fra Konows gate til Ryenbergveien.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.