72 BOLIGER: Bystyret sa ja til 10 etasjer med 72 boenheter, men eierne ønsker mer. Ill: White Arkitekter
72 BOLIGER: Bystyret sa ja til 10 etasjer med 72 boenheter, men eierne ønsker mer. Ill: White Arkitekter

Fikk ja av Bystyret – eierne vil ha mer (+)

I oktober i fjor sa Bystyret i Oslo ja til dette prosjektet. Nå vil eierne ha ny behandling av plansaken med høyere utnyttelse.

Publisert

Plansaken for Hans Nielsen Hauges gate 50 i Grefsen stasjonsby strekker seg tilbake til 2015, da det ble bestilt oppstartsmøte med en foreslått bebyggelse på 28 etasjer. I planforslaget som ble behandlet av Bystyret i oktober, var bebyggelsen redusert til 10 etasjer mot Hans Nielsen Hauges gate i en oppbrutt L med uteoppholdsareal mot vest og nord.

– Det legges til rette for 72 boenheter i et område med god kollektivdekning og nær tilknytning til Sinsen T-banestasjon. Planforslaget sikrer offentlig turvei fra Hans Nielsens Hauges gate til Borger Withs gate, het det i planforslaget, som var i henhold til kommuneplanens høydebestemmelser.

Forslaget var imidlertid ikke i henhold til kommuneplanens støybestemmelser og bestemmelser om overvann. Plan og bygningsetaten (PBE) utarbeidet derfor et alternativ der dette ble sikret. De to alternativene innebærer ingen forskjell i antall boliger, og det var det sistnevnte alternativet Bystyret sluttet seg til.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.