Artikkelforfatterne er partner Truls Johannesen og advokatfullmektig Ingeborg Gjeraker Hellene i Advokatfirmaet Seland Orwall.
Artikkelforfatterne er partner Truls Johannesen og advokatfullmektig Ingeborg Gjeraker Hellene i Advokatfirmaet Seland Orwall.

Dom etter arealsvikt i leilighet kjøpt for videresalg (+)

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom om arealsvikt, der selgeren av en leilighet ble dømt til å betale kr 534 000 i erstatning.

Publisert

Leiligheten ble solgt som 123 kvm., men var 116 kvm. stor. Advokatfirmaet Seland Orwall førte saken i tingretten og lagmannsretten.

Eiendomsmeglerens takstmann hadde målt leiligheten feil. Styrets leder gjorde deretter eiendomsmegleren oppmerksom på at riktig størrelse var 116 kvm., ikke 123. kvm., og at det burde endres i salgsprospektet. Eiendomsmegleren valgte likevel å stole på takstmannen og endret ikke prospektet.

Leiligheten ble kjøpt for at denne skulle pusses opp og selges. Arealavviket ble oppdaget da leiligheten ble taksert før videresalget. Selgeren erkjente at det var målt opp feil, men ikke at feilen utgjorde en mangel.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.