HØY KVALITET: Ny bebyggelse skal gis god arkitektonisk utforming og volumoppbygging, og ha variert materialbruk med høy kvalitet. Ill: A-lab
HØY KVALITET: Ny bebyggelse skal gis god arkitektonisk utforming og volumoppbygging, og ha variert materialbruk med høy kvalitet. Ill: A-lab

Bystyret kuttet 2 400 kvm (+)

Neptune Properties vil bygge 300 boliger i Malerhaugveien 25 på Ensjø i Oslo, men bystyret kuttet 2 400 kvadratmeter etter anbefaling fra Plan- og bygg.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget fra Neptune Properties omfatter økt utnyttelse og tilrettelegging for en mer bymessig struktur i Malerhaugveen 25 på Ensjø. Det ble foreslått en bebyggelse i 5-7 etasjer plassert mot gate med uteoppholdsareal i gårdsrommet. Forslaget tilsvarer 300 boliger, som er en økning på 80 enheter fra gjeldende regulering.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er svært positiv til det nye plangrepet, som etaten mener i større grad vil bidra til å bygge opp under Malerhaugveien og Grønvoll allé som gaterom og styrke den urbane strukturen på Ensjø, samt gi gode skjermede utearealer for boligene. Etaten er derimot kritisk til de foreslåtte høydene «som vi mener strider mot planleggingsprogrammet for Ensjø». PBE utarbeidet derfor et alternativ 2 med lavere høyder.

Les også: Kutt på 20 000 kvm i Nydalen holder ikke

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.