FORTETTING: SLik ser skissene ut for det nye boligprosjektet.

Planlegger to blokker på Hamar - bygd i tre

Skissene viser to blokker i opptil seks etasjer som skal erstatte eldre boliger.

Publisert Sist oppdatert

Brumunddal-baserte KAG Eiendom eies 50/50 av selskapene GFM og Høyen Eiendom. Ifølge et planinitiativ står de bak et boligprosjekt drøyt to kilometer vest av Hamar sentrum. Det fire mål store planområdet består av flere tomter der KAG eier de fleste og har dessuten sikret nødvendig avtaler med de andre grunneierne.

– Det planlegges for oppføring av to blokker med seks etasjer over en parkeringskjeller, skriver plankonsulent HS Arealplan blant annet om prosjektet som blir nærmeste nabo til OL-Amfi og ei blokk med nettopp seks etasjer.

– Planområdet ligger i randsonen av etablert sentrumsbebyggelse i et kvartal med overvekt av tradisjonell småhusbebyggelse der mesteparten er etablert i perioden 1950 til 1980. Området er imidlertid anvist som et fortettingsområde, og gjennomføring av reguleringsplanen vil bidra til et mer definert byområde med mer bymessige kvaliteter, poengterer de.

Bygges i tre

Planinitiativet har ikke fastsatt antall boenheter og det endelige antallet avhenger av blant annet markedsanalyse og leilighetsstørrelsene, men skisseprosjektet viser to fotavtrykk på henholdsvis 639 og 1.140 kvadratmeter.

Boligetasjene er totalt 8,652 kvadratmeter BRA, kjelleren måler 2.283 kvadratmeter. I tillegg er det to takterrasser på til sammen 1.255 kvadratmeter.

– Prosjektet skal ha fokus på bærekraft og tilrettelegging for flere alders- og kjøpegrupper. KAG Eiendom ønsker å ta et ansvar for å fremme bærekraftige løsninger og prosjektet skal, som det første i Hamar, etableres med en bildelingsløsning som blir tilgjengelig for alle beboerne. Prosjektet planlegges konstruert og bygget i tre, påpeker Georg Fredrik Myhre som eier GFM.

Planen er å sanere de eksisterende boligene for å få plass til blokkene.

Høyere utnyttelse

– Prosjektet skal bygges med langt høyere arealutnyttelse enn i dag. KAG Eiendom mener dette er et av de viktigste bidragene for å utvikle bærekraftige byer for fremtiden. Kommuneplanen anviser området som fortettingsområde og en slik fortetning vil bidra til å legge mindre press på urørt og dyrket mark samt redusere transportbehovet for de som flytter hit, poengterer han.

Utviklerne er optimistiske og spente på hvordan markedet vil ta imot prosjektet.

– Vi håper vi kan tiltrekke oss beboere som ønsker å bo i et bærekraftig bygg, sentralt, med gode og tilrettelagte fasiliteter. Før prosjektet kommer for salg, skal det gjennom politisk behandling og godkjenning, sier Myhre.

Powered by Labrador CMS