BOLIGER: Spabo ønsker å utvikle eiendommen til boligformål.
BOLIGER: Spabo ønsker å utvikle eiendommen til boligformål.

Plan og bygg truer med å stoppe prosjekt på Vålerenga

Det er andre gang Plan- og bygningsetaten vender tommelen ned for Spabo-planene.

Publisert

I april i fjor skrev Estate Nyheter at Plan- og bygningsetaten (PBE) hadde stoppet Spabos prosjekt i Østerdalsgata 7A. Selskapet ønsket å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre et bygg med 6 etasjer mot toglinjer og en nedtrapping til 5 etasjer mot nabobebyggelse mot sørvest.

Etaten påpekte at Sætre kjeksfabrikk i Østerdalsgata 1 og kassefabrikken i Østerdalsgata 7A danner et verdifullt kulturmiljø som forteller om det tidlige 1900-tallets industrihistorie, hvor industrien frigjorde seg fra elvene og etablerte nye produksjonsmiljøer langs innfartsveiene. Riving av bygget er uaktuelt.

I februar i år prøvde Spabo på nytt. I det nye hovedgrepet ville selskapet bygge på to ekstra etasjer på eksisterende bygg. Eksisterende loftsetasje (plan 3) med saltak rives, og det bygges nytt plan 3, 4 og 5 og nytt, flatt tak. Målsettingen er å utvikle eiendommen til boligformål.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver imidlertid PBE at det innsendte planinitiativet ikke bør føre frem i den formen det er presentert, og at saken bør stoppes dersom planinitiativet ikke modereres.

– Plan- og bygningsetaten har på ny vurdert å stoppe planinitiativet, men vi ser at vi kan være åpne for å vurdere om det finnes en mulighet for et eventuelt påbygg. Vi har derfor valgt å imøtekomme et planarbeid på eiendommen, og med det få undersøkt om en mindre utbygging kan være mulig, skriver etaten.

– Vi har derimot vurdert at det innsendte planinitiativet ikke bør føre frem i den formen det er presentert, ettersom skisseforslagene etter vår vurdering, ikke hensyntar de kulturminneinteressene som er på planområdet og i nærmiljøet.

Powered by Labrador CMS