PROSJEKTTEAMET: Bak fra venstre: Stian Jonskås (Prosjekteier, Pilares Eiendom), Espen Malm (Prosjektleder, Pilares Eiendom), Trygve Hermansen (Megler, Sem & Johnsen) Foran fra venstre: Runa Dahler Sandø (Arkitekt, Hille Melbye Arkitekter), Kornelie Solenes (Arkitekt, Hille Melbye Arkitekter), Jørgen Kjendlie (Megler, Sem & Johnsen)
PROSJEKTTEAMET: Bak fra venstre: Stian Jonskås (Prosjekteier, Pilares Eiendom), Espen Malm (Prosjektleder, Pilares Eiendom), Trygve Hermansen (Megler, Sem & Johnsen) Foran fra venstre: Runa Dahler Sandø (Arkitekt, Hille Melbye Arkitekter), Kornelie Solenes (Arkitekt, Hille Melbye Arkitekter), Jørgen Kjendlie (Megler, Sem & Johnsen)

Pilares Eiendom vil bygge 50 leiligheter i Kolbotn

Pilares Eiendom har store ambisjoner for tomten i Kolbotn, som ble kjøpt i begynnelsen av juni i år.

Publisert Sist oppdatert

Tomten i Sønsterudveien i Kolbotn, som i dag inneholder en blanding av boliger, en Kiwi-butikk og en trafikkskole, er regulert for et boligprosjekt som inkluderer 50 leiligheter, samt dagligvareforretning. Nå vil Pilares Eiendom revitalisere området og utvikle 50 leiligheter, samt en dagligvareforretning.

Pilares Eiendom har engasjert Sem & Johnsen som megler og Hille Melbye Arkitekter som arkitekt for prosjektet. Sammen med arkitektfirmaet vil boligutvikleren utvikle og tilpasse prosjektet. Målet er å skape attraktive boliger som etterkommer etterspørselen i Kolbotn, samtidig som prosjektet bidrar positivt til lokalmiljøet.

Skredderstubekken, som ligger sør i planområdet, er en viktig del av prosjektet, både som et grønt element og som en del av overvannshåndteringen for Sofiemyrområdet. Bekken og områdene rundt vil bli opparbeidet og utgjøre en sentral del av de parklignende uteområdene.

Pilares Eiendom ønsker å skape et trivelig bomiljø som oppmuntrer til fellesskap og gir noe tilbake til nærmiljøet. Det vil bli leiligheter i ulike størrelser, tilpasset ulike kjøpegrupper, med fokus på gode fellesarealer.

Nå ønsker Pilares Eiendom innspill fra de som allerede bor i området eller som er interesserte i å flytte dit i fremtiden. Selskapet skriver i en melding at det vil bruke tiden fremover på å samle innspill, slik at de kan skape et positivt fotavtrykk. Planen er å starte salget i 2024 og å ferdigstille prosjektet i slutten av 2026.

Powered by Labrador CMS