Utvikling:

IKKE OPTIMALT: Ifølge tiltakshaver er ikke dagens lokale optimalt med tanke på videre drift ag dagligvarebutikken.
IKKE OPTIMALT: Ifølge tiltakshaver er ikke dagens lokale optimalt med tanke på videre drift ag dagligvarebutikken.

På denne tomten i Oslo øst kan det bli 24 boliger og dagligvarebutikk

Høybråtenveien 79 AS ønsker å supplere småhusbebyggelsen i området med leiligheter.

Publisert

På vegne av Høybråtenveien 79 AS har Rak Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Høybråtenveien 79 i bydel Stovner i Oslo.

Innenfor det 5,7 mål store planområdet ligger det i dag en dagligvarebutikk med leiligheter over, samt to eneboliger i rekke. Bruken av planområdet til kombinert nærings- og boligformål ønskes videreført. Eksisterende regulering er bolig, og endringer innenfor planområdet vil derfor kreve omregulering.

Forslagsstillers ønske er å rive eksisterende bebyggelse og oppføre tomannsboliger, leilighetsbygg og næringsbygg. I henvendelsen til PBE skisseres det ca. 1.100 kvm BRA næringslokaler, opp mot 3.000 kvm BRA bolig (tilsvarende 24 boenheter) og inntil 900 kvm garasjeanlegg og andre funksjoner tilknyttet boligformål under/delvis under terreng.

– Lokalet for dagligvarebutikk har vært bygget om og bygget på en rekke ganger, og er ikke optimalt med tanke på drift. Hensikten med planen er å legge til rette for et moderne næringslokale, hvor det er bedre tilrettelagt med tanke på logistikk, energiløsninger, universell utforming og trafikksikre løsninger for varelevering og parkering, skriver Rak Arkitektur.

Samtidig ønskes det å bygge ut flere boliger innenfor planområdet.

– Hensikten er å supplere småhusbebyggelsen i området med leiligheter, for å gi et tilbud til de som ønsker å etablere seg på Høybråten og de som ønsker å bli boende i området, men ikke ønsker å bo i enebolig.

Ifølge Purehelp.no eies Høybråtenveien 79 AS av Adle AS (Geir Schjerpen Rønningen og Ole Solbjørg) og Brocs AS (Raymond A Hansen Orfjell).

Powered by Labrador CMS