FORTETTING: Eieren legger til grunn kommuneplanens intensjon om bærekraftig boligfortetting i indre by.
FORTETTING: Eieren legger til grunn kommuneplanens intensjon om bærekraftig boligfortetting i indre by.

Oslotomten er bare 440 kvm. Vil bygge 21 leiligheter

Vogts gate 26 AS ønsker å utnytte den sentralt plasserte tomten til et infill-prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet.

Publisert

På vegne av Vogts gate 26 AS har Arcasa Arkitekter søkt om rammetillatelse til å oppføre et leilighetsbygg.

– Vi ønsker å utnytte en liten (440 kvm) og sentralt beliggende tomt basert på et «infill-prinsipp» der vi legger kommuneplanens intensjon om bærekraftig boligfortetting i indre by til grunn, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Eiendommen i dag.
Eiendommen i dag.

Tomten ligger i Sagene bydel i en overgangssone mellom tilstøtende Torshov i nord og Grünerløkka i sør. Innenfor disse omgivelsene er det stor variasjon i områdestruktur og bygningstypologier. For å komme frem til et godt tilpasset prosjekt «er det derfor i prosjektutviklingen lagt stor vekt på et samspill mellom prosjektet og bygningsmiljøet i de aller nærmeste omgivelsene».

– Det er tiltakshavers intensjon å utvikle et godt boligprosjekt på tomten med vekt på god bokvalitet og høy arkitektonisk kvalitet, basert på bærekraftige prinsipper og miljøriktige løsninger, heter det i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten.

Utnyttelsen av eiendommen er beregnet etter kommuneplanens høydebestemmelser og krav til uteoppholdsareal. Utbygger søker å oppføre 21 leiligheter med et samlet bruksareal på 1.361 kvadratmeter fordelt på 6 etasjer samt underetasje.

Eksisterende bebyggelse består i dag av et eldre bilverksted i første etasje og kontorer i andre etasje.

Ifølge Purehelp eies Vogts gate 26 AS av Elisabeth Aase, som står bak Aase Gruppen, herunder også Aase Utvikling. Grunnbokinformasjon fra Kartverket viser at tomten ble kjøpt for 22,8 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS