Bolig:

VIL BIDRA: Er du enslig sykepleier, brannkonstabel eller førskolelærer er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe, sier byrådsleder Raymond Johansen.
VIL BIDRA: Er du enslig sykepleier, brannkonstabel eller førskolelærer er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo kommune, OBOS, NREP og Bane NOR Eiendom sammen om nytt boligselskap

Opprettelsen av selskapet Oslobolig er én av pilotene byrådet jobber med innenfor tredje boligsektor.

Publisert

Byrådet foreslår å opprette et boligselskap som skal tilby alternativ vei inn i boligmarkedet. Oslobolig opprettes sammen med OBOS, NREP og Bane NOR Eiendom. DNB blir også med ved å gi finansiering til kundene i Oslobolig.

– Oslo skal være en by for alle. Det å eie sin egen bolig er kanskje det aller viktigste den enkelte har. Men de siste åra har det blitt vanskeligere for stadig flere å komme seg inn på boligmarkedet. På ti år har boligprisene økt med rundt 100 prosent. Er du enslig sykepleier, brannkonstabel eller førskolelærer er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe. Det vil vi gjøre noe med, uttaler Raymond Johansen (Ap) byrådsleder i Oslo, i en pressemelding.

Oslobolig skal tilby bolig med kjøp av boligkjøpsmodeller til personer som kan betjene månedlige leve- og boutgifter i Oslo, men som ikke har anledning til å kjøpe bolig på ordinære vilkår.

I dagens leiemarked er det flest aleneboende og aleneforeldre med små barn. Mange barn i familier med lavere inntekt har ofte dårligere boforhold enn andre og familiene og barna må flytte oftere og bo trangere enn andre barn.

– Førstegangskjøpere sliter med å nå egenkapitalkravet på 15 prosent av boligens verdi selv om de har gode muligheter til å betjene et lån. Det er først og fremst disse målgruppene vi ønsker å nå i startfasen, uttaler Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo, i samme pressemelding.

Oslobolig vil ha et sterk og variert eiersammensetning. OBOS allerede har lang erfaring med ulike boligmodeller Oslobolig vil dra nytte av. Bane NOR Eiendom er også en av Norges største eiendomsaktører med en visjon om å bidra til en bærekraftig by- og stedsutvikling. NREP er foreløpig en relativt ny aktør i Norge, men er en godt etablert i Stockholm og København.

– Vi har i de siste månedene forhandlet oss frem til et godt avtaleverk for et felles selskap. Alle aktørene har uttrykt et ønske om å gjøre en forskjell, ta et samfunnsansvar og utvikle en bærekraftig by for alle, sier Victoria Marie Evensen.

OBOS er Norges største boligselskap og har de siste årene utviklet og investert i nye boligmodeller, som gir mange flere en vei inn i markedet.

– Det er en anerkjennelse av jobben våre folk har gjort og gjør, at Oslobolig har valgt en løsning basert på deleiemodellen vår. En modell vi har sett fungerer og som det er stor etterspørsel etter. Jeg er veldig stolt over at OBOS er med på denne satsingen. Alle ser utfordringene i boligmarkedet, der stadig flere rett og slett ikke har mulighet til å komme inn, sier Daniel K. Siraj, konserndirektør i OBOS.

Powered by Labrador CMS