Oslo Fisketorg endelig i pluss – så kom covid-19

Driftsselskapet Oslo Fisketorg AS fikk et overskudd på en halv million kroner i fjor. Men eiendomsselskapet Fisketorget i Oslo AS tapte over to millioner.

Publisert Sist oppdatert

Fisketorget i Oslo åpnet sommeren 2017, og fikk i starten mye kritikk – også fra politikere som selv hadde vært med å godkjenne anlegget. Mange mente at bygget ikke rommet et fisketorg, men i stedet er blitt en restaurant med fiskedisk.

Driftsselskapet Oslo Fisketorg AS hadde i tillegg blodrøde tall i 2017 og 2018 med et samlet tap på 5,3 millioner kroner.

Savner turistene

I fjor lysnet det, og selskapets styreleder – Jan Røkke – sier til Estate Nyheter at resultat før skatt i 2019 ble på ca. 500 000 kroner.

– Det koster å starte, men i fjor hadde vi et bra år, og vi gledet oss til sesongen 2020. Så kom covid-19, sier Røkke.

Fisketorget har holdt stengt inntil for ca. 2 uker siden, og etter åpningen har det vært tynt med kunder.

– Det er veldig stille nå. Fraværet av utenlandske turister merkes, og vi håper det vil normalisere seg, sier han.

Røkke er likevel positiv til driften på lengre sikt i Oslo Fisketorg AS, hvor T Kolstad Eiendom AS er største aksjonær med en eierandel på 43,7 prosent.

Full navneforvirring

Selskapet som eier bygget på Rådhusplassen, og som altså leier ut til Oslo Fisketorg AS, heter Fisketorget i Oslo AS. Styreleder i det sistnevnte selskapet, Dag Schjerven, sier at det nå vil endre navn til Rådhusbrygge 4 AS.

Etter åpningen har det vært tynt med kunder.
Etter åpningen har det vært tynt med kunder.

– Ja, det er full forvirring rund disse navnene, medgir Schjerven.

Eiendomsselskapet Fisketorget i Oslo AS hadde i fjor et underskudd på 2,2 millioner kroner. Dette kommer på toppen av et samlet tap på 3,3 millioner de 3 foregående årene.

I dialog med banken

Av årsregnskapet for 2019 fremgår det at Fisketorget i Oslo AS «er i brudd med lånevilkåret til banken pr. 31.12.2019».

– Banken er imidlertid kjent med at driften til leietaker Oslo Fisketorg er i bedring og at husleien er økende. På grunnlag av økte resultater og bedre utsikter fremover, har banken gitt fravikelse på vilkårene, heter det i regnskapet.

Der påpekes det også at «betydelige eiere står bak selskapet», samt at dette er en sikkerhet. To av aksjonærene har også ytt et kortsiktig likviditetslån på 600 000 kroner ved inngangen til 2020.

Blant aksjonærene finner vi blant andre Bryn Eiendom AS (gjennom Bryn Invest AS) som er største utleier av kontorlokaler på Bryn i Oslo.

Har fremdeles troen

I årsregnskapet kommenteres også situasjonen etter at Norge ble stengt ned 12. mars.

– Selskapet har vært i kontakt med banken for å søke henstand med betaling av renter og avdrag på terminlånet inntil situasjonen er avklart. Banken har uttrykt forståelse for situasjonen, og at de vil være løsningsorienterte.

Styreleder Schjerven sier at det har gått riktig vei frem til koronakrisen. Han er imidlertid ikke redd for driften av Fisketorget på lang sikt.

– Det er langsiktige og solide eiere som står bak begge disse selskapene, sier han.