Annonsørinnhold

Utviklingsansvarlig i Onarheim Eiendom, Filip Onarheim

Onarheim Eiendom: - Nå fokuserer vi på effektivisering uten å måtte ansette flere

Det familieeide selskapet Onarheim Eiendom er et godt eksempel på bransjeaktører som ligger langt fremme i skoen når det kommer til å kombinere eiendomsforvaltning og teknologi – med stor suksess.

Porteføljen deres spenner seg utover Øst- og Sørlandet, med flere hoteller, næring, fritidsboliger, kombinasjonsbygg, industri og kontor. Onarheim har ambisjoner for videre vekst i det kommersielle markedet, og de understreker verdien av teknologi som bidragsyter for å nå målene sine på en kostnadseffektiv måte.

Med prosjekt- og utviklingsansvarlig i spissen, Filip Onarheim, har de på kort tid tatt i bruk en rekke smarte verktøy som har fjernet store tidstyver i arbeidshverdagen, og frigitt kapasitet til å fokusere på porteføljens verdiskaping og vekst.

- Allerede før jeg kom inn i selskapet hadde jeg flere tanker om tiltak som ville fjerne flaskehalser i hverdagen, med særlig vekt på forvaltningen og driften av eiendommene våre. Innovativ teknologi som tar seg av manuelt arbeid og understøtter våre vekstambisjoner har stått helt sentralt i denne reisen.

Tidstyver sto til hinder for utvikling

Det største tidssluket lå i arbeidet med å håndtere og holde oversikt over alle driftsoppgavene, og både finne bygningsinformasjon til rett tid og sikre at de fikk overlevert dokumentasjon fra leverandørene sine.

- Det begynte å bli en del manuelt arbeid, i tillegg til at kommunikasjonen med både utførerne og leietakerne rundt driftsarbeidet foregikk på telefon, fysisk oppmøte og e-post.

Med det kom han i kontakt med leverandøren av FDV-systemet LAFT, som raskt viste seg å sjekke av punktene de ønsket å automatisere og samle i ett system. Ikke lenge etter hadde de importert alle eiendommene sine med tilhørende informasjon og arbeidsoppgaver i portalen.

«Nå kan vi vie tiden vår til verdiskaping»

I dag styres forvaltningen i LAFT. Her ligger blant annet eiendommenes dokumentarkiv, vedlikeholdsplaner, rutiner, sjekklister, brannbok og serviceavtaler. Alle arbeidsoppgaver, enten det skal tildeles internt eller eksternt, blir registrert, loggført og dokumentert i systemet.

Leietakerne benytter sin egen innmeldingsportal hvor de selv kan følge status på saken sin, som oppdateres i tråd med den ansvarlige utførerens endringslogg. Ved både eiendomstransaksjoner og tilsynskontroll kan de enkelt dele tilgang til relevant informasjon som viser hvordan selskapet har arbeidet strukturert med å ivareta bygningsmassen og sikkerheten.

- Å bruke LAFT har vært en spennende intro. Ikke bare har det spart oss for både kostnader og tid, men det lar oss også vie tiden til det vi faktisk ønsker å fokusere på, nemlig verdiskaping overfor leietakerne og selskapet.

Bli med og lær hva som ligger til grunn i webinar 11. mai

Torsdag 11. mai vil Filip Onarheim dele sine erfaringer og råd i et gratis webinar med LAFT.

Sammen med kunderådgiver i LAFT, Helene Bergene, vil Filip adressere hvilke nøkkelkriterier som ligger til grunn for å lykkes med både implementering av nye systemer, og hvordan benytte eiendomsteknologi til å kostnadseffektivisere veksten.

Les mer og meld deg på her

Powered by Labrador CMS