Juss:

VERNER OM VERNEVERDIER: I Selv om regjeringen åpner for at det nå skal bli enklere å bygge i strandsonen i distriktene, vil det videreføres en streng praksis i strandsoner der utbyggingspresset er stort og verneverdiene er høye.
VERNER OM VERNEVERDIER: I Selv om regjeringen åpner for at det nå skal bli enklere å bygge i strandsonen i distriktene, vil det videreføres en streng praksis i strandsoner der utbyggingspresset er stort og verneverdiene er høye.

Omstridt forslag fra Regjeringen om bygging i strandsonen (+)

Regjeringen legger frem et nytt forslag til forvaltning av strandsonen for å sikre mer næringsutvikling ved kysten.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen legger i dag frem et forslag til endring i plan- og bygningsloven som vil gjøre det enklere for distriktskommunene å forvalte strandsonene.

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 er det byggeforbud innenfor 100-metersbeltet i strandsonen. Dette er et generelt forbud som innebærer at det ikke er tillatt å iverksette oppføring, rivning, endring, endret bruk og andre tiltak, terrenginngrep, opprettelse og endring av eiendom. Bestemmelsens formål er å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Et annet viktig formål med bestemmelsen er også å dempe byggepresset som av naturlige årsaker er stort langs sjøen.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.