BLOGGER: – Jeg tror Ensjø blir veldig bra til slutt, sier Per Øvind Eriksen, som siden 2008 har skrevet bloggen Ensjø aktuell informasjon.
BLOGGER: – Jeg tror Ensjø blir veldig bra til slutt, sier Per Øvind Eriksen, som siden 2008 har skrevet bloggen Ensjø aktuell informasjon.

Omringet av byggeplasser på Ensjø, men er likevel superpatriot

Per Øivind Eriksen har bodd på Ensjø siden 1999, og har blogget om området siden 2008. Han er veldig glad for at NRK skal flytte dit.

Publisert Sist oppdatert

På 1920-tallet ble det bygget fem fabrikkhaller på Ensjø, hvor det skulle drives spikerverk og stålvalseverk. Virksomheten ble imidlertid slått konkurs før produksjonen kom i gang, og hallene ble i stedet overtatt av bilfirmaet Kolberg og Caspari i 1938, noe som ble starten på bilbyen Ensjø.

I 2000 vedtok Oslo bystyre at Ensjø skulle transformeres til et moderne bolig- og næringsområde. Syv år senere fulgte bystyret opp med å vedta en veiledende prinsipplan for de offentlige rommene i det sentrumsnære området, som bare ligger tre T-banestopp unna Jernbanetorget.

SENTRALT: Beboerne i disse byggene har svært kort vei til T-banen.
SENTRALT: Beboerne i disse byggene har svært kort vei til T-banen.

Totalt skal det bygges opptil 7.000 nye boliger på Ensjø.

Per Øvind Eriksen flyttet til Ensjø sommeren 1999, og har i dag byggeplasser på fire sider rundt blokken han bor i. Han ser imidlertid ingen grunn til å klage.

– Jeg er optimist. Det er har skjedd veldig mye positivt på Ensjø, blant annet gjennom åpningen av Hovinbekken. Nå er det faktisk fisk som vaker i Stålverksdammen. Og hvis du går gjennom Tiedemannsparken en solfylt lørdag eller søndag ser, du at det kryr av mennesker der. Jeg tror Ensjø blir veldig bra til slutt, sier Eriksen, som siden 2008 har skrevet bloggen Ensjø aktuell informasjon.

SKAL RIVES: Bilforretningen ved T-banestasjonen i Ensjøveien 17 skal erstattes av et bygg på 12 etasjer.
SKAL RIVES: Bilforretningen ved T-banestasjonen i Ensjøveien 17 skal erstattes av et bygg på 12 etasjer.

Der skriver han om alt fra svanene i Hovindammen som har fått åtte unger, «men kun syv overlevde», til tyngre saker som at NRK skal flytte til Ensjø. Med andre ord hele spekteret som hvilken som helst lokalavis.

Eriksen mener det er en stor fordel at det er utarbeidet en områdeplan for Ensjø.

– Områdeplanen definerer blant annet hvor det skal være grønne områder og utviklingsområder med bolig og næring. Så konstaterer jeg at planen hele tiden utfordres av utbyggere, som vil ha høyere utnyttelse. Noen lager utfordringer for Plan- og bygningsetaten, som må gå flere runder, mens andre forholder seg lojalt til planen.

– Så langt synes jeg utbyggingen har vært bra, bortsett fra høyhuset (17 etasjer, red, anm.) over T-banestasjonen. For øvrig synes jeg det er positivt at NRK skal flytte til Ensjø. Det vil skape ringvirkninger i hele bydelen, sier han

Sverre Landmark i rådgivningselskapet Probiz har lang fartstid fra byutvikling etter 14 år som markedsdirektør i Aspelin Ramm Eiendom. Det sistnevnte selskapet står blant annet bak utviklingen av Vulkan i Oslo.

Landmark synes flere av de delområdene som har blitt ferdige på Ensjø, er blitt svært vellykkede, og så har han stor respekt for at det tar tid å utvikle et så stort område.

BEVARES: Petersborg, den tidligere boligen til forfatteren Sigurd Hoel, er i dag et nabolagshus, som drives av Kirkens bymisjon i samarbeid med Ferd Eiendom og et utvalg sameiere på Ensjø.
BEVARES: Petersborg, den tidligere boligen til forfatteren Sigurd Hoel, er i dag et nabolagshus, som drives av Kirkens bymisjon i samarbeid med Ferd Eiendom og et utvalg sameiere på Ensjø.

– Jeg registrerer at det er kommet kritikk mot at det fremdeles er bilby på Ensjø, men det kommer fra folk som ikke skjønner dynamikken med eiendomsutvikling og cashflow. Vi ser også at bygulvet er uferdig, og det har gått i overkant tregt, men det kommer til å bli bra til slutt, sier han.

Hva vil det bety for Ensjø at NRK skal flytte dit?

– Det har den betydningen at det er 3.500 personer som skal dra til og fra jobb på Ensjø, og så stikker de av og til innom en kiosk og kjøper pølser, for å si det litt enkelt. Det er klart at det skaper positive ringvirkninger for den lokale byøkonomien, men det er lett å overdrive betydningen av NRK-flyttingen. Det er jo ingen som i dag ser på Marienlyst som et kraftsenter. Samtidig er det ingen tvil om at det er positivt for både Ensjø, Tøyen og Økern at en stor og tung kulturaktør flytter dit, svarer Landmark.

Han synes NRK-prosjektet må gjennomføres som et godt byformingsprosjekt, og viser til hvordan St. Olavs Hospital i Trondheim er utformet i en bykontekst.

– Vi må unngå store strukturer som skaper barrierer i dette området; unngå lange fasader uten innslag av publikumsrettede tilbud, legge «kantiner» som utadrettede steder som er åpne og tilgjengelige på gatenivå. Åpne om kvelden.

– Det er viktig at det ikke bare blir «NRK alt sammen», men at det kommer kaffebarer og andre publikumsrettede tilbud. Jeg kunne også ha tenkt meg boliger innenfor dette prosjektet. Dette er kanskje den tomten på Ensjø med flottest utsikt over hele Oslo-gryta, sier Landmark.

– Det NRK under ingen omstendighet må få anledning til, er å skape x kvartaler med monofunksjonell næringspark, men det forstår vel alle? legger han til.

BYGULVET TAR TID: Så langt er det kommet få tilbud på bygulvet, men Safe as Milk er på plass.
BYGULVET TAR TID: Så langt er det kommet få tilbud på bygulvet, men Safe as Milk er på plass.

Kolberg Gruppen, som tidligere var en av de største og eldste bilimportørene i Norge, men som nå er uten av bil, er fremdeles til stede på Ensjø. Gruppens styreleder, Kristian Kolberg, synes det er veldig positivt at NRK skal flytte til Ensjø, og han ser frem til å bygge ut gruppens eiendommer. Det inkluderer Ensjøveien 17, hvor det i dag er en bilforretning. Potensialet for denne eiendommen ble definert i områdereguleringen for Ensjø Tyngdepunkt i 2015. Der åpnes det for et næringsbygg på 12 etasjer.

– Det blir publikumsrettede arealer på gateplan og kontorer i etasjene over, alternativt hotell i deler av bebyggelsen, forteller Kolberg.

Hva tenker du om at det i dag – med unntak av fire dagligvareforretninger – er forholdsvis lite publikumsrettet tilbud på Ensjø?

– Det kommer stadig mer tilbud, for nå begynner kundegrunnlaget å bli stort nok. Blant annet kommer det trolig noe publikumsrettede arealer i prosjektet til Selmer Eiendom i Gladengveien. Vi vurderer også slike arealer i det kommende næringsbygget i Ensjøveien 12 D som alternativ til bil. Dette kommer i tillegg til Ensjøveien 17, som ligger ved T-banestasjonen. Jeg føler meg trygg på at det samlede tilbudet på Ensjø kommer til å bli veldig bra til slutt, svarer Kolberg.

Stålverkshaller skal rives

Det står fremdeles igjen 3 av 5 stålverkshaller på Ensjø. Hvorfor skal ikke de bevares som en del av historiefortellingen om Ensjø?

– Det har vi sett på i en innledende fase av reguleringsarbeidet, men det viste seg å være komplisert og lite hensiktsmessig ettersom hallene henger sammen strukturelt. Hallene står også på ustabil grunn, samtidig som de legger beslag på et så stort område, at det blir vanskelig å få til en god utvikling. Det er viktig å legge til rette for gode bokvaliteter med grønne drag. Det er imidlertid flere historiske elementer som bevares på Ensjø, blant annet pipen etter Tiedemanns Tobaksfabrik og Petersborg, som tilhørte forfatteren Sigurd Hoel. Den gamle Levahns mekanisk fabrikk på Kampen-siden av T-banen er også bevart, svarer Kolberg.

SNART HISTORIE: Stålverkshallene skal rives.
SNART HISTORIE: Stålverkshallene skal rives.

I tillegg til de nevnte næringsbyggene skal Kolberg Gruppen bygge ca. 700 boliger på Ensjø. 200 av disse skal bygges på tomten der Stålverkshallene står i dag, og vil trolig komme i salg mot slutten av året. Dette er et prosjekt i samarbeid med Bjørn Rune Gjelsten-selskapet Profier.

Vil oppføre spektakulært bygg

Byantikvar Janne Wilberg sier de har vært opptatt av Stålverkshallen, og ba i sin tid om å få den utredet til boligformål i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.

– Det ble imidlertid for dyrt med boliger der. I 2019-2020 foreslo vi dette som en skoletomt, hvor deler av hallen kunne gjenbrukes, men det var ingen som fant dette interessant, sier Wilberg.

Stålverkshallen står ikke på Byantikvarens gule liste, og Wilberg påpeker at det skal være en forutsigbarhet i det de gjør, derfor har de ikke krevet omkamp.

BOLIG OG NÆRING: Møller Eiendom vil inkorporere den eksisterende, listeførte lagerhallen i prosjekt med 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter.
BOLIG OG NÆRING: Møller Eiendom vil inkorporere den eksisterende, listeførte lagerhallen i prosjekt med 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter.

Øverst på Ensjø, i Grenseveien 65-67, finner vi imidlertid et bygg som står på gul liste. Møller Eiendom ønsker å transformere eiendommen fra dagens bilvirksomhet til et fremtidig bydelsprosjekt med 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter. I tillegg til leiligheter vil Møller Eiendom tilby town-house boliger.

– Det tas sikte på å inkorporere den eksisterende, listeførte lagerhallen inn i det nye prosjektet, både av bevaringshensyn og som et potensielt spennende motiv på videreføring av industrihistorien på stedet – dog relatert inn i samtidens utbyggingskontekst på Ensjø, skrev Code Arkitektur i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten.

Byantikvaren fraråder imidlertid å bygge bilhallen inn i prosjektet på denne måten. Dette begrunnes blant annet med bygningen mister sin integritet ved at konstruksjonen «bakes inn» i bygningsmasse med stor bebyggelse på toppen.

– Vi er ikke motstandere av å bygge nytt i tilslutning til det gamle, men i dette tilfellet er ikke byggets identitet godt nok ivaretatt i forslaget, mener Wilberg.

Powered by Labrador CMS