60,2 MILLIARDER: Ved utgangen av Q1 var eiendomsporteføljen til Olav Thon Eiendomsselskap verdivurdert til 60.224 millioner kroner.

Skrev ned eiendomsverdiene med nesten 200 mill.

Verdinedgangen i porteføljen til Olav Thon Eiendomsselskap forklares i hovedsak med at gjennomsnittlig avkastningskrav i verdivurderingen økte fra 5,10 til 5,30 prosent.

Publisert

Kvartalsrapporten for Olav Thon Eiendomsselskap viser at konsernet i Q1 hadde et resultat før skatt på 234 millioner kroner (2.468). Resultat før skatt, verdiendringer og valuta ble 594 millioner (532).

– Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved kvartalsskiftet var konsernets egenkapitalandel 52 prosent (52), og likviditetsreserven var 4.571 millioner kroner (6.314), fremgår det av rapporten.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen var 12.839 millioner koner (11.818), som tilsvarer en økning på 8,6 prosent.

Konsernet overtok i januar 50 prosent av Sørlandssenteret i Kristiansand kommune, og er etter dette eneeier av senteret.

Av rapporten fremgår det også at verdien på konsernets investeringseiendommer i første kvartal ble nedjustert med 197 millioner kroner (1.269).

– Verdinedgangen forklares i hovedsak med at gjennomsnittlig avkastningskrav i verdivurdering av eiendomsporteføljen økte fra 5,10 til 5,30 prosent. En betydelig vekst i leieinntektene demper verdinedgangen på eiendomsporteføljen betydelig, heter det i rapporten.

Verdien av konsernets kjøpesentereiendommer ble nedjustert med 45 millioner kroner, mens verdien på næringseiendommer ble nedjustert med 151 millioner kroner.

Ved utgangen av første kvartal var eiendomsporteføljen verdivurdert til 60.224 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS