TAR VERDITAP: Konserndirektør innenfor økonomi og finans i Olav Thon Eiendomsselskap, Arne B Sperre, skriver ned eiendomsverdier.

Olav Thon Eiendomsselskap skriver ned eiendomsverdiene med 1,3 milliarder

Olav Thon Eiendomsselskap skrev ned verdien på selskapets eiendomsportefølje med 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Det børsnoterte eiendomsselskapet til Olav Thon fortsetter å øke leieinntektene. I tredje kvartal oppnådde selskapet leieinntekter på 922 millioner kroner, noe som er en økning fra 787 millioner kroner i samme kvartal året før. Det er særlig kjøpesentrene som bidrar til økningen i leieinntekter, etter at sentrene hadde en vekst i butikkomsetningen på 7,2 prosent sammenlignet med året før. Butikkomsetningen var 14,872 milliarder kroner i tredje kvartal.

Men selv om leieinntektene stiger, så har de økte rentene og yielden bidratt til at Olav Thon Eiendomsselskap må skrive ned verdiene. Selskapet tok nedskrivninger på 1,3 milliarder kroner. Verdinedgangen forklares i hovedsak med at gjennomsnittlig avkastningskrav i verdivurderingen økte fra 5,48 prosent til 5,69 prosent. Samtidig bidrar den kraftige økningen i leieinntektene til at verdinedgangen blir langt mindre enn den ville blitt uten økningen.

Verdien på konsernets kjøpesentereiendom ble nedjustert med 751 millioner kroner), mens verdien på næringseiendom ble nedjustert med 557 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS