Arne B. Sperre, konserndirektør for økonomi og finans i Olav Thon Eiendomsselskap.

«Det er hyggelig igjen å kunne presentere et godt resultat»

Olav Thon Eiendomsselskap fikk et resultat før skatt på 814 millioner kroner i første kvartal.

Publisert

– Det er hyggelig igjen å kunne presentere et godt resultat også etter verdiendringer av eiendomsporteføljen, og resultatet i første kvartal er det høyeste kvartalsresultatet på nesten to år, uttaler konserndirektør for økonomi og finans i Olav Thon Eiendomsselskap, Arne B. Sperre. 

Selskapet oppnådde i første kvartal et resultat før skattekostnad på 814 millioner kroner, en økning fra 234 millioner kroner i samme periode i fjor.

Som følge av leievekst ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje første kvartal oppjustert med 63 millioner kroner, og renteutviklingen økte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 233 millioner kroner.

Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 562 millioner kroner, en nedgang fra 594 millioner kroner i første kvartal i fjor. Nedgangen fra fjor skyldes i sin helhet økte rentekostnader.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige. I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 8 største kjøpesentre.

I første kvartal var butikkomsetningen 13,1 milliarder kroner, en økning på 5 prosent fra første kvartal i fjor. Omsetningstallene på kjøpesentrene har vist en stabil vekst til tross for påskens plassering i første kvartal i år.

– Vi ser også at besøkstallene på kjøpesentrene øker videre i 2024, og til tross for at enkelte bransjer på kjøpesentrene viser en svak salgsutvikling, befester våre kjøpesentre seg som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Segmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området. Næringseiendommer utgjør 25 prosent av konsernets samlede eiendomsverdier.

I første kvartal var konsernets netto investeringer kun 183 millioner kroner, mot 1.428 i første kvartal 2023. Det ble ikke gjennomført noen større eiendomskjøp, og investeringer i pågående prosjekter var lave. Konsernets rentebærende gjeld ble derfor nedbetalt med 500 millioner kroner.

I kvartalsrapporten påpekes det at økende geopolitisk usikkerhet, fortsatt høy inflasjon og kraftige renteøkninger bidrar til fortsatt usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og globalt også i tiden fremover. Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

– Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve medfører at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for å kunne benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, påpeker Sperre.

Powered by Labrador CMS