ØNSKER RASKERE BYGGETAKT: - Boligkjøpsmodeller kan ikke alene snu den negative utviklingen i Oslo-regionen. Økt boligbygging må også til, sier Stian Eide Myhre i Fredensborg Bolig.
ØNSKER RASKERE BYGGETAKT: - Boligkjøpsmodeller kan ikke alene snu den negative utviklingen i Oslo-regionen. Økt boligbygging må også til, sier Stian Eide Myhre i Fredensborg Bolig.

Øker Leie til eie i utfordrende Oslo-marked

Fredensborg Bolig forbereder lansering av Leie til eie på flere kommende prosjekter i Oslo-regionen. - Viktig for førstegangskjøperen i et vanskelig marked, sier selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra NBBLs Førstehjemsindeks viser at single førstegangskjøpere har råd til 17 prosent av alle boliger på landsbasis, men kun to prosent av Oslo-boligene.

– Tallene illustrerer konsekvensene av et vedvarende boligunderskudd i Oslo. De bekrefter også behovet for nye boligkjøpsmodeller som alternative veier til boligeierskap i hovedstaden, sier Stian Eide Myhre, leder for forretningsutvikling og bærekraft i Fredensborg Bolig.

Som første selskap i Oslo-regionen lanserte Fredensborg Bolig Leie til eie høsten 2019. I løpet av de siste tre årene har Leie til eie stått for cirka ti prosent av selskapets totale boligsalg, og 70 prosent av de innflyttede kundene er i dag boligeiere.

– I 2010 hadde single førstegangskjøpere råd til hele fire av ti boliger i hovedstaden, men boligkjøpsmodeller kan ikke alene snu den negative utviklingen i regionen. Økt boligbygging må også til.

LEIE TIL EIE: Sandakerveien 78.
LEIE TIL EIE: Sandakerveien 78.

Flere prosjekter i Oslo-regionen

Fredensborg Bolig rapporterer om mange Leie til eie-henvendelser, og forventer stor pågang når selskapet kommende år lanserer flere nye prosjekter i Oslo-regionen.

– Vi tildeler Leie til eie i Sandakerveien 78 og på Vollebekk innenfor bygrensen. I tillegg blir det Leie til eie på flere prosjekter i Oslos randsone, blant annet Fjordhøyden på Nesodden, i samt i Asker, Bærum, Jessheim og Sørumsand, opplyser Eide Myhre.

Selskapet skulle gjerne tildelt mer Leie til eie i Oslo hvor behovet er størst, men tidkrevende reguleringsprosesser utsetter prosjektene.

– Vi har 1200 boliger under utvikling i hovedstaden, men med reguleringstid på rundt seks år er det vanskelig å få opp takten betydelig på tilbudssiden.

Powered by Labrador CMS