SJEFØKONOM: Sissel Monsvold mener politikerne i Oslo må tillate flere små leiligheter.
SJEFØKONOM: Sissel Monsvold mener politikerne i Oslo må tillate flere små leiligheter.

Obos-prisene i Oslo opp 1,5 prosent – etterlyser små leiligheter

På landsbasis gikk prisene opp med 0,2 prosent.

Det betyr at prisene har steget hver måned i år med unntak av mai da de falt 1,2 prosent i Oslo. Gjennomsnittprisen på Obos-boliger i Oslo har igjen passert 80.000 kroner per kvadratmeter ifølge en pressemelding.

– Prisoppgangen i Oslo er større enn snittet for juli det siste tiåret. Samtidig må tallene tolkes med ekstra varsomhet fordi det er få omsetninger. Noe av grunnen til at prisene stiger så mye i Oslo, er at det ble solgt en mye større andel ett- og toromsleiligheter enn i juni. Kvadratmeterprisen for de små leilighetene er høyere enn for de store, noe som trekker gjennomsnittprisen opp. Boligtilbudet har heller ikke økt så mye i Oslo som ellers i landet. Dette bidrar til at prisene øker mer i Oslo, sier sjeføkonom Sissel Monsvold.

• I gjennomsnitt har prisene i Oslo steget med 1,4 prosent i juli de ti seneste årene.

• De 12 seneste månedene har prisene i Oslo steget 0,4 prosent.

• På landsbasis har prisene falt 0,1 prosent de tolv seneste månedene.

• Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 80.329 kroner i Oslo i juli, og 68.685 kroner på landsbasis.

• Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

God aktivitet

Det ble omsatt flere Obos-boliger i Oslo i juli i år enn i juli 2022. Monsvold mener dette sammen med tall for bruk av forkjøpsretten og omsetningstiden tyder på at markedet fungerer bra, selv om det har roet seg noe. Andelen som brukte forkjøpsretten i juli i år var på 23,2 prosent, ned fra 28,3 prosent i juni.

Vanlig sesongmønster er at prisene stiger i august, for så å falle noe utover høsten.

– Med nye renteøkninger i sikte i august og september, kombinert med generelt høye levekostnader, vil vi sannsynligvis få svakere prisutvikling enn normalt i høst. Sannsynligheten for at styringsrenten ender på 4,25 prosent innen september har økt. Det betyr boliglånsrenter på nærmere 6 prosent for en del låntakere, påpeker sjeføkonomen.

Hun tror dette vil føre til at færre får lån utover høsten.

– Det kan bidra til noe større prisnedgang enn vanlig. Men et godt arbeidsmarked, høy lønnsvekst, lav boligbygging, tilflytting til byene og et stramt marked for utleieboliger, vil kunne redusere prisfallet, sier Monsvold.

Svikt i boligforsyningen

Hun mener det er bekymringsfullt at boligbyggingen nærmest har stoppet opp.

– Det kan gjøre at vi får boligtørke om ett til to år. Det er svært bekymringsfullt med tanke på de som ønsker å komme seg inn i boligmarkedet. Høye byggekostnader, dyrere byggelån og synkende nyboligsalg på grunn av mye usikkerhet for kjøperne, gjør at det blir satt i gang bygging av langt færre boliger enn vi trenger, sier hun og fortsetter:

– Politikerne i Oslo bør bidra til å lette situasjonen for de som ønsker å bli boligeiere, ved å moderere leilighetsnormen i en periode på for eksempel fem år. Normen slik den praktiseres nå, både i og utenfor Oslo sentrum, gjør at det bygges altfor få små leiligheter i hovedstaden i forhold til etterspørselen, poengterer Monsvold.

Administrerende direktør Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere, opplever at det i sommer har vært spesiell stor etterspørsel etter små leiligheter.

– Meglerne våre melder om godt besøkte visninger og spesielt småleilighetene har blitt revet bort, som forventet. Den største forskjellen vi ser fra i fjor er at det i år ikke ble sommerstille fra midten av juli, sier han.

Powered by Labrador CMS