RISIKO: – Boligbygging her vil også kreve full omregulering. Med dagens store planrisiko på tid og utfall, så blir derfor konklusjonen at vi vil jobbe videre med sporet med et nytt og moderne kontorkonsept som skal bidra til økt byliv rundt huset, sier Daniel Siraj.
RISIKO: – Boligbygging her vil også kreve full omregulering. Med dagens store planrisiko på tid og utfall, så blir derfor konklusjonen at vi vil jobbe videre med sporet med et nytt og moderne kontorkonsept som skal bidra til økt byliv rundt huset, sier Daniel Siraj.

OBOS vil bygge i sentrum, men Hammersborg blir for krevende

OBOS-sjef Daniel K. Siraj svarer på utfordringen fra James Stove Lorentzen om å bygge boliger i kontorlokalene de skal flytte fra.

Publisert

Det var onsdag at Høyres James Stove Lorentzen i en kronikk på Estate Nyheter utfordret Daniel K. Siraj om å endre planene om for det som i dag er OBOS’ hovedkvarter. I stedet for å utvikle topp moderne kontorlokaler, vil lederen i byutviklingsutvalget i Oslo kommune ha boliger på eiendommen som ligger rett ved regjeringskvartalet.

«Området rundt det nye Regjeringskvartalet trenger liv, også på kvelden. Hammersborg er ideelt plassert for flere boliger», skrev Stove Lorentzen.

Nå svarer Siraj på oppfordringen og gir honnør til politikere som ønsker å bygge flere boliger og signaliserer ambisjoner om dette.

– Vi i OBOS liker å bli utfordret til å tenke nye tanker og har stadig ambisjoner om å gjøre nettopp dette. Når det gjelder utviklingen av Hammersborg Torg, så har vi arbeidet med dette over lenger tid. Boliger har vært vurdert, men er lagt til side av flere grunner. Byantikvaren ble involvert tidlig i prosessen og hadde tydelige føringer knyttet til kulturminneverdien av byggene. Riving og oppføring av nye bygninger ble tidlig forlatt både av hensyn til dette, økonomi, risiko og bærekraftshensyn, skriver Siraj i en e-post til Estate Nyheter.

OBOS mener det ikke blir mulig å bygge gode boliger i bygningene innenfor det Siraj kaller fornuftige tekniske og økonomiske rammer med hensyn til føringene som blir lagt på eksisterende bygningsmasse og som OBOS vil rette seg etter.

– Inngrepene i fasader og bygningsmasse for å oppfylle dagens krav til energieffektivitet, dagslys og annet ville være svært omfattende. I planene for nytt Regjeringskvartal er også Hammersborg torg pekt ut som et fremtidig utvidelsesområde. Med Regjeringen Støres varslede nedskalering av byggeprosjektet Nytt Regjeringskvartal, kan dette bli enda mer aktuelt, fortsetter OBOS-sjefen.

Daniel K. Siraj mener dagens bygningsmasse på Hammersborg har en meget høy verdi som næringseiendom, stigende i tråd med leieprisveksten i sentrum og at attraktivteten av området stiger som følge av nytt Regjeringskvartal og andre planer i området. Et annet moment som taler for fortsatt næring i OBOS-lokalene, er at ved ombygging eller riving og oppføring av nybygg vil verdien av dagens bygningsmasse i prinsippet være tomtekostnad. Dette fordi en ombygging til bolig i praksis vil koste det samme som nytt. I tillegg vil en lang reguleringsprosess bidra til at de nye boligene fort må ha utsalgspriser som er over det markedet er villige til å betale.

– Boligbygging her vil også kreve full omregulering. Med dagens store planrisiko på tid og utfall, så blir derfor konklusjonen at vi vil jobbe videre med sporet med et nytt og moderne kontorkonsept som skal bidra til økt byliv rundt huset. Vi tror dette kan gi spennende muligheter for byutviklingen i området. Med kontor kan vi også gå rett på byggesak. I og med at vi flytter ut allerede sommeren 2025, ønsker vi kortest mulig tid med ledige bygg, noe som også har en stor økonomisk oppside, sier Siraj.

Han er samtidig interessert i å gjennomføre boligprosjekter i sentrum.

– Vi vil gjerne være nysgjerrige på å bygge flere boliger i sentrum og har derfor etablert en egen enhet som skal jobbe med mindre infill- boligprosjekter fremover. Denne ledes av en av våre fremste ledertalenter og vi har stor tro på at vi skal lykkes.

Powered by Labrador CMS