OMBRUK: Sirkulær Ressurssentral blir landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
OMBRUK: Sirkulær Ressurssentral blir landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

OBOS skal samarbeide med Sirkulær Ressurssentral

OBOS blir med som pådriver for ombruk av byggematerialer. Nylig signerte de en toåring avtale om å støtte Sirkulær Ressurssentral, Norges største sentral for lagring og videresalg av brukte byggematerialer.

Publisert

– Å ha en stor aktør som OBOS med oss i vår innsats for å øke ombruket av materialer i byggebransjen er viktig. Vi håper det inspirerer flere aktører til å melde seg på, da dette er en krevende utfordring som vi er nødt til å løse i fellesskap, sier Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.

Gevinsten ved å legge bedre til rette for ombruk av materialer er stor. I Norge i dag produserer vi årlig 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktiviteter. 60 prosent av utslipp i bygg- og anleggsbransjen kommer fra produksjon og transport av materialer. Med 20 prosent resirkulering av byggematerialer, reduseres årlige utslipp med 900.000 tonn CO2.

Sirkulær Ressurssentral er byggevarens svar på Fretex og dras i gang av foreningen Pådriv, nettverk for bærekraftig byutvikling.

Dette var i utgangspunktet et samarbeid mellom ombruksspesialisten Resirqel, Oslo kommune, Pådriv og Statsbygg. Nå er også OBOS med som pådriver for ombruk av byggematerialer. Nylig signerte de en toåring avtale om å støtte Sirkulær Ressurssentral, som vil bli landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

– OBOS har ambisiøse miljømål. For eksempel jobber vi for 45 prosent CO2-reduksjon på nybygg innen 2026. Gjen- og ombruk av byggematerialer vil være et viktig miljøbidrag, men i dag kan vi ikke nok om dette. Samarbeidet med Sirkulær Ressurssentral vil gi oss verdifull innsikt slik at vi kan bli bedre, sier miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad.

– Dette vil bety mye for alle som er opptatt av bærekraftige byggeprosjekter, og gjøre det langt enklere å velge grønne løsninger, sier Anders Fylling, direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter.

Vil inspirere byer i hele landet

Statsbygg er en av mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer. For eksempel brukes etasjeskiller fra det gamle regjeringskvartalet nå på nytt i Oslos nye storbylegevakt.

Foreløpig er denne typen prosjekter nokså få, og de er sjelden omfattende. Et betydelig hinder er at det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og at man ikke har noe sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet.

– Ambisjonen er at dette vil bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle større byggeprosjekter i Oslo, og at det også vil inspirere byer i hele landet til å finne lignende løsninger, sier Fylling.

Powered by Labrador CMS